Měsíc: Říjen 2011

PLÁN ČINNOSTI

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2011:

04. 11. 2011 (pátek) – bude v odpoledních hodinách proveden sběr starého železa v Libické Lhotce a v Libici nad Doubravou

9. 12. 2011 (pátek) – se od 18 hodin v hostinci U Bambuchů uskuteční Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou
Program schůze: zpráva o činnosti SDH, zpráva o činnosti zásahové jednotky, zpráva vedoucích mládeže, návrh činnosti SDH na rok 2012 a pod. Součástí schůze bude slavnostní večeře a na závěr taneční zábava otevřená veřejnosti.

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012:

18. 02. 2012 (sobota) – Hasičský ples v Kulturním domě v Libici nad Doubravou

viz. stránka PŘIPRAVUJEME

FOTO-SOUTĚŽ POHLED

Nové fotky z podzimního kola hry Plamen – Závod požárnické všestrannosti konaného dne 08.10.2011 v Pohledu. Družstva mladších skončila na výborném 5.  a 16. místě (38 družstev). Družstva starších se umístila na krásném 13. a 15. místě (40 družstev). (FOTO 2011)

Přesunout se na začátek