Year: 2012

2. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE „O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR“

SDH LIBICE NAD DOUBRAVOU SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
DNE 08. 06. 2012 NA 2. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE
„O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR“

Místo konání a program soutěže:
hasičský areál u rybníka v Libici nad Doubravou
20:00 – 20:30 prezence
20:45 – 20:55 nástup a porada velitelů, rozlosování soutěže
21:00 zahájení soutěže

Výstroj:
dle pravidel požárního sportu

Provedení hasičského útoku:
hasičský útok bude proveden podle platných pravidel požárního sportu v kategoriích ženy a muži, přípravný čas na základně 5 minut, hadice B 75, hadice C 52
bez nastartované hasičské stříkačky, vodní zdroj nádrž PS
terče srážecí válce

Startovné a přihláška:
startovné činí 300,- Kč za družstvo a bude hrazeno na místě, z této částky bude zajištěno občerstvení pro soutěžící

Závazné přihlášky zasílejte do 31. 5. 2012 na adresu tomasmalek.libice@seznam.cz (tel: 728 638 449), případně pavelrutsch@seznam.cz (tel: 737 316 331).

Těšíme se na Vaši účast.

PLÁN ČINNOSTI 2012

30.4.2012 (pondělí)
tradiční pálení čarodějnic v areálu u rybníka Doubravák. Hranici a občerstvení zajistí SDH Libice n/D. Doprovodný program pro děti připraví ZŠ a MŠ Libice n/D.

8.6.2012 (pátek)
Velká cena Železných hor – noční soutěž v požárním útoku, areál u rybníka Doubravák Libice n/D. Kategorie ženy a muži. Program a podmínky soutěže budou upřesněny.

23.6.2012 (sobota)
Taneční parket v areálu u rybníka Doubravák v Libici n/D. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina STYL.

31.8.2012 (pátek)
Havlíčkobrodské turné – Velká cena Železných hor – noční soutěž v požárním útoku v kategoriích mladých hasičů.

15.12.2012 (sobota)
Výroční členská schůze SDH Libice n/D v hostinci U Bambuchů v Libici n/D.

HASIČSKÝ PLES 18.02.2012

Sbor dobrovolných hasičů v Libici nad Doubravou Vás zve na

HASIČSKÝ PLES

který se koná dne 18. února 2012 od 20:00 hodin v sále kulturního domu „U MLOKA“ v Libici nad Doubravou. 

Hudba: HOPE;

Vstupné: 80,- Kč

Přesunout se na začátek