Měsíc: Květen 2013

3. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE „O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR“

VCZH 2013
pozvánka

SDH LIBICE NAD DOUBRAVOU SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
DNE 07. 06. 2013 NA III. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE
„O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR“

Místo konání a program soutěže:
hasičský areál u rybníka v Libici nad Doubravou
20:00 – 20:30 prezence
20:45 – 20:55 nástup a porada velitelů, rozlosování soutěže
21:00 zahájení soutěže

Výstroj:
dle pravidel požárního sportu

Provedení hasičského útoku:
hasičský útok bude proveden podle platných pravidel požárního sportu v kategoriích ženy a muži, přípravný čas na základně 5 minut, hadice B 75, hadice C 52
bez nastartované hasičské stříkačky, vodní zdroj nádrž PS
terče srážecí válce

Startovné a přihláška:
startovné činí 300,- Kč za družstvo a bude hrazeno na místě, z této částky bude zajištěno občerstvení pro soutěžící

Závazné přihlášky zasílejte do 31. 5. 2013 na adresu tomasmalek.libice@seznam.cz (tel: 728 638 449), případně pavelrutsch@seznam.cz (tel: 737 316 331).

Těšíme se na Vaši účast.

PROGRAM OSLAV 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V LIBICI NAD DOUBRAVOU

Program oslav 130. výročí založení sboru
pozvánka

Program oslav 130. výročí založení hasičského sboru v Libici nad Doubravou

SOBOTA 25. KVĚTNA 2013
8.00 – okrsková soutěž v požárním sportu
13.00 – ukázky zásahu profesionálních hasičů a Policie ČR
14.30 – předvedení modelů techniky IZS
15.30 – ukázka zásahu historické hasičské techniky
16.30 – předvedení požárního útoku v provedení družstev libických hasičů všech věkových kategorií

NEDĚLE 26. KVĚTNA 2013
13.00 – položení věnce k pomníku padlých
13.10 – slavnostní průvod Libicí nad Doubravou, vystoupení mažoretek
13.30 – vystoupení pěveckého souboru Doubravan z Chotěboře
14. 00 – vystoupení hasičské dechové kapely Božejáci

Časový harmonogram je pouze orientační a může být ovlivněn počasím a délkou jednotlivých ukázek a vystoupení.

BOŽEJÁCI – JIHOČESKÁ HASIČSKÁ DECHOVKA

BOŽEJÁCIBOŽEJÁCI – JIHOČESKÁ HASIČSKÁ DECHOVKA vystoupí při příležitosti 130. výročí založení hasičského sboru v Libici nad Doubravou v neděli 26.05.2013 od 13.00 hodin v areálu Pilnova statku. Vstupné: ZDARMA

Přesunout se na začátek