Měsíc: Květen 2015

POZVÁNKA NA 1. KOLO HAVLÍČKOBRODSKÉHO TURNÉ 2015 MLADÝCH HASIČŮ

SDH LIBICE NAD DOUBRAVOU Vás srdečně zve na 1. kolo HAVLÍČKOBRODSKÉHO TURNÉ 2015 v požárním útoku mladých hasičů.

Areál u rybníka, Libice nad Doubravou, Neděle 31.05.2015

Prezence: od 9.00 hodin
Nástup družstev: 9.45 hodin
Začátek soutěže: 10.00 hodin
Startovat se bude ze dvou startovních pozic na vyrážecí elektronické terče.

Občerstvení zajištěno! Těšíme se na Vaši návštěvu.

5. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE „VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR“

SDH LIBICE NAD DOUBRAVOU SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
DNE 05. 06. 2015 NA V. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE


Místo konání a program soutěže:
hasičský areál u rybníka v Libici nad Doubravou
20:00 – 20:30 prezence
20:45 – 20:55 nástup a porada velitelů, rozlosování soutěže
21:00 zahájení soutěže

Výstroj:
dle pravidel požárního sportu

Provedení hasičského útoku:
hasičský útok bude proveden podle platných pravidel požárního sportu v kategoriích ženy a muži, přípravný čas na základně 4 minut, hadice B 75, hadice C 52
bez nastartované hasičské stříkačky, vodní zdroj nádrž PS
elektronické vyrážecí terče

Startovné a přihláška:
startovné činí 150,- Kč za družstvo a bude hrazeno na místě (částka neobsahuje stravné!)

Závazné přihlášky zasílejte do 31. 5. 2015 na adresu tomasmalek.libice@seznam.cz (tel: 728 638 449), případně pavelrutsch@seznam.cz (tel: 737 316 331).

Těšíme se na Vaši účast.

Přesunout se na začátek