Měsíc: Květen 2018

VÝSLEDKY HB TURNÉ MH – LIBICE N/D – 27.5.2018

Kompletní výsledky 1. kola Havlíčkobrodského turné 2018 mladých hasičů v požárním útoku z Libice nad Doubravou (27.5.2018) najdete ZDE. HBT Pohled 11.9.2016

MLADŠÍ:
2. místo – LIBICE N/D A – čas PÚ: 0:15,93 (LP 0:15,22; PP 0:15,93)
10. místo – LIBICE N/D B – čas PÚ: 0:19,19 (LP 0:18,39; PP 0:19,19)
STARŠÍ:
3. místo – LIBICE N/D A – čas PÚ: 0:15,98 (LP 0:14,85; PP 0:15,98)
7. místo – LIBICE N/D B – čas PÚ: 0:17,20 (LP 0:17,20; PP 0:16,72)

„ZASLOUŽILÝ HASIČ“ PAN KAREL SYSR ST.

V pátek 4. května 2018, přesně na svátek sv. Floriána – patrona hasičů, obdrželi dva členové okresního sdružení nejvyšší vyznamenání SH ČMS titul „Zasloužilý hasič“. Na slavnostním předání si ho v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi převzala Věra Šťastná z SDH Nové Ransko a Karel Sysr st. z SDH Libice n/D.

„Zasloužilý hasič“ je výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svoji celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku. Titul uděluje výkonný výbor SH ČMS. Předání titulu probíhá v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak, titul se neuděluje opětovně a lze jej udělit in memoriam. Většina nositelů tohoto titulu přes svůj vysoký věk stále aktivně pracuje v různých funkcích ve sborech, okrscích, v OSH, KSH a v ústředních orgánech SH ČMS. Předáváním svých bohatých zkušeností napomáhají při plnění úkolů v požární ochraně.

SOCHA SVATÉHO FLORIÁNA

Náš sbor je jeden z nejstarších na okrese a 14. května to bylo přesně 135 let od jeho založení. Jako připomínku jsme uspořádali slavnostní členskou schůzi, před kterou došlo ještě k odhalení a vysvěcení sochy svatého Floriána panem farářem. Umístěna je naproti hasičské zbrojnici. O její výrobu se postaral pan Josef Cyprian a je z šumavského letního dubu. Sbor ji nechal vyrobit na své náklady a daroval ji všem obyvatelům městyse. Podstavec pod sochou vybudoval městys Libice n/D .

Proč svatý Florián? Svatý Florián z Lorchu byl katolický světec a mučedník. Je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasí požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru.

8. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE „VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR“

SDH LIBICE NAD DOUBRAVOU SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
DNE 1. 6. 2018 NA VIII. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE

VCZH_logo_2016_1000
Místo konání a program soutěže:
hasičský areál u rybníka v Libici nad Doubravou
startovní pořadí určuje čas podání závazné přihlášky
20:00 – 20:30 prezence
20:45 – 20:55 nástup a porada velitelů, rozlosování soutěže
21:00 zahájení soutěže

Výstroj:
dle pravidel požárního sportu

Provedení hasičského útoku:
hasičský útok bude proveden podle platných pravidel požárního sportu v kategoriích ženy a muži, přípravný čas na základně 4 minut, hadice B 75, hadice C 52
bez nastartované hasičské stříkačky, vodní zdroj nádrž PS
elektronické vyrážecí terče

Startovné a přihláška:
startovné činí 150,- Kč za družstvo a bude hrazeno na místě (částka neobsahuje stravné!)

Závazné přihlášky zasílejte do 28. 5. 2018 na adresu TOMASMALEK.LIBICE@SEZNAM.CZ (tel: 728 638 449), případně PAVELRUTSCH@SEZNAM.CZ (tel: 737 316 331).

Těšíme se na Vaši účast.

Přesunout se na začátek