HISTORIE V LETECH 1990-2004

ZÁPISY Z OBECNÍ KRONIKY

1999
Dne 27. března vznikl požár dílny v areálu lomu Sloupno. Naši hasiči zasahovali v počtu 14 lidí. Dne 18. května hořel les u obce Chloumek. Oheň byl vzápětí uhašen, ale druhý den zase vzplanul a tak musela desetičlenná hlídka opět zasáhnout. Dne 13. července provedli hasiči likvidaci povodňových škod v Podmoklanech.

2000
19.2. byl pořádán tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů. Konala se soutěž v požární technice požárních sborů o pohár starosty. Obec věnovala pohár v hodnotě 1.800,-Kč. Uskutečnila se soutěž o pohár přednosty okresu v požárním sportu. Přihlásilo se celkem 37 družstev, družstvo z Libice skončilo na 18. místě.

2001
SDH Libice a hasiči z Chotěboře zasahovali při požáru rekreační chaty v blízkosti Libice n/D – škoda činila 250.000,- Kč.
Koncem května proběhla na cvičišti hra „Plamen“, která obsahuje požární útok, štafetu 4x60m, štafetu požárních dvojic a soutěže jednotlivců v běhu přes překážky. Dne 26.5. proběhla soutěž dětí.
V červenci sledovali profesionální i dobrovolní hasiči povodeň na řece Doubravě a to v úseku od Starého Ranska přes Bílek, Maleč až po Jeříšno, v několika lokalitách museli být evakuování obyvatelé 5ti rod. Domků, byl evakuován i tábor „Pod skalou“.

2002
Začátkem dubna zasahoval sbor libických dobrovolných hasičů při požáru chaty v Liboháji u Chotěboře.

2003
Dne 17. a 18.5. proběhly oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy byly zahájeny okrskovou soutěží na cvičišti u rybníka, pohár vítěze si odvezlo družstvo ze Sloupna. Divákům poté byla předvedena ukázka činnosti HZS při likvidaci dopravní nehody, dále ukázka využití těžké moderní hasící techniky kterou předvedli příslušníci armády ČR z Pelhřimova. Program pokračoval soutěží v požárním útoku místních hasičů ve volné věkové kategorii. Celý den pak uzavřela večerní zábava. V neděli byl položen věnec u pomníku padlých, pak následoval koncert a výstava historických fotografií na Pilnově statku.
Přívalové deště postihly Maleč dne 27. 5. Hasiči z Malče spolu s hasiči z Libice a profesionály z Chotěboře čerpali vodu ze sklepů rodinných domů. Začátkem dubna hasiči spolu s OÚ započali se stavbou tarasu a rozšířením zpevněné plochy v okolí chatky u rybníka. Položili novou krytinu na chatce, podbili strop, štíty, zhotovili okapy a provedli venkovní nátěry.

2004
SDH se podílí na přípravě většiny společensko-kulturních akcí v obci jako např. Country Saloon nebo pálení čarodějnic. Hasičský ples se od roku 2002 již nekonal.
10.4. se zúčastnili výlovu rybníka, v prosinci snášeli členové SDH střešní krytinu z kulturní stodoly při její výměně.

Zpět: Historie v letech 1983 – 1989
Dále: Historie roku 2005

Přesunout se na začátek