HISTORIE V LETECH 2006-2007

2007
Kulturní činnost zahájila SDH Libice n/D pořádáním hasičského plesu. Tento rok se podařilo obstarat velmi bohatou tombolu. Zklamáním byla malá účast, kolem 150 platících návštěvníků.
V dubnu složka jako v minulých letech připravila pro spoluobčany již tradiční pálení čarodějnic v areálu u rybníka Doubravák. Dřevo umožnil ve svém lese těžit městys, na stavbě samotné hranice se podíleli i nečlenové, převážně rodiče dětí, zábavný program pro malé účastníky zajistila ZŠ. Ani chladné počasí neodradilo od hojné účasti.

Vystoupení akordeonového dětského souboru Pohoda z Havlíčkova Brodu odstartovalo spolupráci SDH s p.Ladislavem Bambuchem na celkem třech akcích v letních měsících, všechny byly situovány do prostoru náměstí. Složka vždy obstarala pořadatelskou službu a občerstvení. Kromě již uvedené akce se dále jednalo o představení národopisného souboru Dúbravěnka z Dubňan a Mozartovo Requiem.

Příjemná atmosféra zavládla na každoročním setkání hasičů, jejich přátel, rodinných příslušníků a jiných pozvaných hostů na chaloupce u rybníka. Jistě k tomu přispělo slunné počasí, čerstvé domácí uzené a country hudba.

V tomto roce došlo k opětovnému oživení družby s SDH Libice nad Cidlinou.

Výjezdová jednotka zasahovala u požáru zinkovny v Chotěboři, rodinného stavení v Lánech a bytové jednotky v Chotěboři. Tematické cvičení zaměřené na evakuaci DM v Nové Vsi prověřilo její připravenost.

Dobré umístění v okrskovém kole nebylo potvrzeno v následujících soutěžích v Habrech, ani v Poháru IZS Kamenné Lhotě. Po pětileté odmlce se mladí hasiči úspěšně zapojili do hry Plamen.
Brigádnickou činností byla upravována chaloupka i její okolí, stejně tak byl organizován sběr starého železa. Nejvíce času i energie se ale věnovalo údržbě hasičské techniky.

Zpět: Historie roku 2005
Dále: Historie roku 2008

Přesunout se na začátek