HISTORIE ROKU 2008

Masopustní průvod
9. února jsme pořádali již třetí ročník novodobého masopustního průvodu Libickou Lhotkou a Libicí nad Doubravou. Celý den bylo krásné slunečné počasí, na masopust bohužel spíše jarní než zimní. Odezva veřejnosti byla velice příjemná, průvod prošel Libicí bez problémů a bez jakéhokoliv konfliktu. Občané vyjádřili podporu této tradici i nečekaně vysokou finanční částkou. Úvod i závěr masopustu se odehrál v hostinci U Bambuchů, kde nacházíme pravidelně velice dobré zázemí. K obědu jsme opět využili prostory místního obchodu pana Josefa Klepetky, který nám vyšel vstříc. Celý den byl zakončen taneční zábavou v místním hostinci. Další masopust plánujeme na rok 2011.

Schůze výboru
22. února se konala schůze výboru SDH, kde se podrobně připravoval plán oslav 125. výročí založení našeho sboru. Zároveň se vytvořil seznam členů, kteří budou navrženi na vyznamenání.

Rekonstrukce areálu u rybníka
23. února jsme ve spolupráci s Úřadem městyse Libice nad Doubravou začali upravovat příjezdové cesty k areálu u rybníka, přistoupili jsme k rozšíření chaty a k celkové rekonstrukci celého areálu, který jsme v letošním roce využili k mnoho sportovním a kulturním akcím. Konečné úpravy trvali až do poloviny května. Bylo zde odděláno mnoho brigádnických hodin, ale výsledek stojí zato. V příštím roce však bude nutné pokračovat v dalších úpravách.

Sběr starého železa
14. března jsme provedli sběr starého železa v Libici nad Doubravou a Libické Lhotce. Celý výtěžek byl použit na zajištění plánovaných oslav k 125. výročí založení našeho SDH.

Schůze výboru
24. dubna se konala další schůze výboru SDH na které se zajišťovalo personální obsazení k provedení zázemí čarodějnic, Pohádkového lesa, oblastního kola mladých hasičů a oslav samotných.

Pálení čarodejnic
30. dubna jsme opět připravili ve spolupráci se ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou tradiční pálení čarodějnic v areálu u rybníka v Libici nad Doubravou. Hasiči zajistili stavbu hranice, malých ohýnků k opékání uzeniny, občerstvení pro návštěvníky a také hudbu k tanci a poslechu. Základní škola připravila různé soutěže pro děti včetně programu vyhlášení soutěže o nejlepší masku čarodějnice. Ceny pro soutěžící děti jsme zajistili od sponzorů.

Pohádkový les
Ve čtvrtek 8. května pořádál DDM Junior v Chotěboři tradiční akci pro rodiče a děti Pohádkový les, která byla zakončena v hasičském areálu u rybníka Doubravák v Libici nad Doubravou. Při této příležitosti jsme zajišťovali občerstvení v cíli a připravili jsme přítomným ukázky od využití staré hasící techniky až po moderní. Nutno podotknout, že odezva na naši práci byla velice kladná. Jistě tomu přispělo velice krásné slunečné počasí. Celé akce se zúčastnilo přibližně 800 lidí z celého okolí. Více informací naleznete na stránkách DDM Junior Chotěboř.

Členská schůze
V pátek 9. května se uskutečnila v kulturním domě mimořádná členská schůze SDH Libice nad Doubravou vázaná k 125. výročí založení našeho sboru. Při této příležitosti jsme předali vyznamenání a ocenění navrženým členům sboru, dále náš SDH převzal z rukou krajského starosty SH ČMS p. Františka Grubauera vyznamenání – Čestný prapor SH ČMS za dlouholetou příkladnou práci. Řekli jsme si něco k historii složky, měli jsme možnost nahlédnout do připravených fotoalb z předchozí činnosti. Po slavnostní večeři s přípitkem pokračoval program volnou taneční zábavou při živé hudbě.

Oblastní kolo hry Plamen
V neděli 11. května jsme pořádali v rámci oslav výročí založení našeho sboru v areálu u rybníka v Libici nad Doubravou oblastní kolo hry Plamen mladých hasičů, za účasti 12 družstev mladších a starších žáků. Pěkná, i když velice náročná soutěž složená ze štafet a požárního útoku byla trošičku vypjatá neustálými připomínkami rozhodčích, kteří nasadili laťku příliš vysoko. Naše družstva se v žádném případě neztratila, když mladší žáci obsadili 3. místo a starší 2. místo a zajistili si tak postup na okres, kam již předtím zamířili dorostenci.

Oslavy výročí založení
Ve dnech 17. – 18. května jsme si připomenuli 125. výročí založení SDH Libice nad Doubravou. V sobotu 17. května proběhla okrsková soutěž žen a mužů. Naši muži skončili na 8. místě a ženy na 3. Celá soutěž probíhala za velice krásného počasí, škoda jen, že umístění našich družstev nedopadlo podle plánovaných představ. Organizační přípravy nám všem zabrali mnoho času, který pak chyběl na lepší přípravu družstev k soutěži. Nutné je podotknout, že družstvo žen je po několika letech nově vytvořené. Družstvo mužů se i přes horší umístění stejně kvalifikovalo na okresní kolo do Havlíčkova Brodu.
Odpolední program vyplnili svými ukázkami profesionální hasiči z Chotěboře, včetně ukázky zásahu z nové výsuvné plošiny. Svá umění též předvedla naše žákovská družstva, což se líbilo především rodičům a příbuzným dětí.
Na závěr proběhlo námětové cvičení na hořící stavbu, kterou postupně hasili všechny generace libických hasičů za použití historické i moderní techniky. Tečku za sobotním programem pak udělala nebývale silná bouřka s přívalovým deštěm a kroupami, takže jsme ještě museli do samého večera odklízet naplavené bláto z pole na silnici z Libice do Lhůty.

V neděli 18. května pokračovali oslavy slavnostní mší svatou za všechny libické hasiče včetně žehnání historického praporu, který jsme si nechali na vlastní náklady zhotovit. K praporu nám připojil pamětní stuhu Kraje Vysočina připojil hejtman kraje pan Miloš Vystrčil, který tímto činem vyzdvihl naši práci pro dobrou věc, že si nás váží. Poté byl položen věnec k pomníku padlých v První světové válce a po zaznění státní hymny jsme v průvodu s mažoretkami a s hudbou přešli do KD, kde program oslav pokračoval. Původně měl být program v areálu Pilnova statku, ale vzhledem k trvalému dešti musel být přemístěn do KD. Tam znovu vystoupily mažoretky ve volném programu, zatančil národopisný soubor Kalamajka a celé oslavy zakončilo vystoupení dechové kapely Golčovanka.

Námětové cvičení
9. června jsme se zúčastnili námětového cvičení na statku Doubravka v Chotěboři. Vyjela obě auta obsazena dvanácti lidmi, což je velice slušná účast.

Soutěž
15. června se naše mládežnická družstva zúčastnila dětské soutěže ve Vepříkově. Hezká soutěž byla neustále přerušována dešťovými přeháňkami, čímž se dost protáhla. Mladší žáci skončili 2. starší pak 5.

Požár
19. června jsme byli vyzváni k likvidaci požáru bytu v Chotěboři. Opět vyjela obě auta za účasti 11 lidí. Požár to byl minimální, hořelo pouze křeslo v bytě.

Námětové cvičení
20. černa jsme opět vyjeli k námětovému cvičení, tentokrát na DVPM Slavíkov, při účasti sedmi lidí jsme zajišťovali dálkovou dopravu vody. Při tomto cvičení bylo zajištěno občerstvení formou grilované kýty a sudu piva.

Soutěž v požárním útoku
28. června se naše družstvo žen zúčastnilo soutěže v požárním útoku na cvičišti v Dopkově. Družstvo žen bylo jediné, a tak přivezlo dva poháry.

Noční soutěž
5. července se družstvo žen i mužů zúčastnilo noční soutěže v Habrech. Ženy skončily 8., muži 18.

Schůze výboru
11. července se konala schůze výboru SDH, na které byly vyhodnoceny oslavy, které byly finančně velice nákladné. Přes veškeré výdaje bylo konstatováno, že měly vysokou úroveň a staly se tak největší kulturní akcí v Libici tento rok. Původní obavy z toho, že sbor zůstane bez finančních prostředků se nenaplnily.

Požár
26. července jsme asistovali při požáru budovy v Chotěboři. Deset členů výjezdové jednotky likvidovalo hořící střechu této budovy.

Rozloučení
7. srpna jsme se rozloučili se členem našeho SDH panem Josefem Dymákem. Zemřel ve věku 63 let.

Rozloučení
5. září jsme se rozloučili se členem našeho SDH panem Rudolfem Zárubou. Zemřel ve věku 58 let.

Pohár IZS
20. září jsme se představili na soutěži o pohár IZS v Chotěboři. Vzhledem k mnoha absencím bylo velice těžké dát soutěžní družstvo dohromady. Konečné umístění neodpovídalo původním představám, skončili jsme až 26. Vzhledem k tomu, že příští ročník pořádáme právě my, nic moc.

Zpět: Historie v letech 2006 – 2007
Dále: Historie roku 2009

Přesunout se na začátek