HISTORIE 2018

Zpráva o činnosti SDH v roce 2018

SDH v Libici n/D má v současné době celkem 154 členů. Z toho počtu je 99 členů dospělých, činných a evidovaných u okresního sdružení hasičů ČMS, 49 mladých hasičů a 6 členů přispívajících, evidovaných pouze v evidenci našeho sboru. To znamená, že proti minulým rokům nedochází k žádné výrazné změně ve členské základně ani v počtu, ani v třetinovém podílu mladých hasičů. I přes neustálou výchovu mladých hasičů náš sbor pomalu stárne.

Výbor SDH a jeho činnost v roce 2018

Výbor našeho sboru se sešel v tomto roce celkem 7krát. Tento počet tak přímo odpovídá činnosti sboru v daném roce. Výbor se schází především před plánovanými akcemi, nebo při důležitých rozhodnutích. Všem jeho členům patří velké poděkování za odpovědnou práci, za odpovědnost se kterou se práci ve složce věnují. Účast na schůzích bývá většinou 100% a není nikdo, kdo by se práci vyhýbal. Ukazuje se dobrá volba v počtu členů výboru (15 osob), šíře názorů a nápadů. Ke svým zasedáním výbor SDH využíval opět především zázemí hostince U Bambuchů.

Nejdůležitější rozhodnutí výboru SDH v r. 2018:

 • vybrat a odevzdat včas členské příspěvky a hlášení o činnosti za rok 2017 na OSH
 • podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR) a odevzdání na OSH k archivaci (min. 70% členů)
 • podat daňové přiznání
 • vyúčtovat dotaci z MŠMT, sami bez účetní
 • zajistit účast delegátů na shromáždění delegátů
 • dokončit převod vozidla Suzuki Jimny, zajistit STK
 • zajištění pálení čarodějnic včetně stavby hranice
 • podpořit účast soutěžních družstev na okrskové soutěži v požárním sportu
 • zajistit důstojné konání oslav 135 výročí založení sboru
 • připravit a zorganizovat 1. kolo HB Turné MH
 • připravit a zorganizovat noční soutěž
 • podpořit MH v účasti postupové soutěže hry Plamen a v účasti HB turné
 • připravit a zúčastnit se sbírky Český den proti rakovině – prodej žlutých kvítků
 • zajistit pořádání pouťové zábavy
 • připravit VVH

 

Brigády: Jedná se především o údržbu prostoru kolem chat u rybníka. Zajišťujeme též údržbu celé plochy sportoviště, především před soutěžemi a při cvičeních. Velmi nutná je zde domluva s DVPM Slavíkov, což není vždy k jejich harmonogramu prací tak jednoduché. Není to zkrátka úplně ideální systém. Úklid hasičské zbrojnice před oslavami výročí. Za zmínku stojí i dost náročná, především časově, údržba techniky výjezdové jednotky, která již není nejnovější, a tudíž v nejlepší kondici. Výrazné navýšení zásobování místních částí pitnou vodou kvůli extrémnímu suchu.

Sport a kultura

Duben – čarodějnice: Tradiční akce s jistou účastí veřejnosti, i když i ta v posledních letech slábne. Nejpopulárnější je ta část programu, kdy jsou připraveny hry pro děti, opékání špekáčků na malých ohních a samotné zapálení hranice. Následné posezení není pro přítomné nijak zvlášť atraktivní. Poděkování patří ZŠ a MŠ Libice n/D za připravený program pro děti a za dodané dřevo na stavbu hranice od ÚM Libice n/D. Ceny pro děti zakoupil SDH Libice ze zisku z Mikuláše.

Duben – Okrsková soutěž, Chotěboř: Brzký termín kvůli oslavám města Chotěboř, účast družstva žen a družstva starších mužů. Umístění nebyly nejlepší, ale účast se počítá.

Květen – Zasloužilý hasič: V pátek 4. května 2018, přesně na svátek sv. Floriána – patrona hasičů, obdržel Karel Sysr st. nejvyšší vyznamenání SH ČMS „Zasloužilý hasič“.  Je to výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svoji celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku. Titul uděluje výkonný výbor SH ČMS. Předání titulu probíhá v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak, titul se neuděluje opětovně a lze jej udělit in memoriam. Většina nositelů tohoto titulu přes svůj vysoký věk stále aktivně pracuje v různých funkcích ve sborech, okrscích, v OSH, KSH a v ústředních orgánech SH ČMS. Předáváním svých bohatých zkušeností napomáhají při plnění úkolů v požární ochraně.

Květen – Pohádkový les: Ve spolupráci s DDM Junior Chotěboř jsme zajistili občerstvení na konečné „Pohádkového lesa“ u rybníka pod Libicí. Odtud byl zajištěn svoz autobusy zpět do Chotěboře.

Květen – Oslavy 135. výročí založení sboru: 12. května uspořádány oslavy 135. výročí založení našeho sboru. Při této příležitosti byla před hasičskou zbrojnicí odhalena socha sv. Floriána. Poté byla uspořádána slavnostní členská schůze v kulturním domě, kde byla předána různá ocenění členům sboru a stuha třetího stupně k čestnému praporu za práci výjezdové jednotka a celého sboru. V neděli zakončeny oslavy mší svatou v kostele sv. Jiljí

Květen – HB Turné: Zajištění prvního kola HB turné MH v areálu u rybníka. Počasí vyšlo na výbornou. Zaostáváme pouze v nabídce sociálního zařízení. (hledání optimálního řešení nebo nebudeme pořádat)

Červen – Velká cena Železných hor: Za zmínku stojí především zájem soutěžních družstev o tuto soutěž a to nejen z okresu Havlíčkův Brod. V letošním ročníku se v Libici sešlo již přes 40 soutěžních družstev žen i mužů. Rádi se k nám vrací a je celkově velmi kladně hodnocená. Je to soutěž náročná na přípravu i samotnou organizaci, ale snažíme se o všechny co nejlépe postarat, aby odjeli spokojeni. Je to pro nás stěžejní soutěž, ať už z prestiže, tak i po stránce zisku. Zaostáváme pouze v cenách, nemáme totiž žádné sponzory.

Září – pouťová zábava: Již po páté námi pořádaná tentokrát v Kulturním domě. Nemuseli jsme brát ohled na počasí. Zábavu lze hodnotit jako vydařenou, účast cca 150 osob. Úvahy, zda nechat páteční termín nebo zkusit až sobotní.

Říjen – 72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ: Taková již celkem oblíbená dobrovolnická akce, pořádaná kolektivem mladých hasičů. Účast cca 60 osob. Letos za přítomnosti FIRE TV, která tu točila reportáž.

Další důležité aktivity, které stojí za zmínku:

 • úspěch MH ve hře Plamen, postup do okresního kola, úspěch v HB turné, první celkové vítězství v turné
 • převod auta Suzuki Jimny
 • účast na oslavách v Nové Vsi u Chotěboře se starou stříkačkou
 • účast družstva žen a dívek v soutěžích
 • účast na jubileích členů SDH s balíčkem
 • účast na rozloučeních a pohřbech zesnulých členů

Poděkování všem za činnost a odvedenou práci v uplynulém roce: občanům Libice n/D za podporu, vedoucím MH, členům výjezdové jednotky, ŽŠ a MŠ za skvělou spolupráci, hostinci U Bambuchů za spolupráci, za ozvučení při pořádaných soutěžích skupině HOPE, všem přispívajícím sponzorům, ÚM za spolupráci nejen při oslavách sboru, spolupráci, kterou budeme potřebovat i v následujícím roce. Dále  hospodářce, za řádné vedení účtů sboru, jednateli sboru, správci chatky u rybníka.

starosta sboru

Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2018

Počet členů jednotky se v roce 2018 snížil a jednotka má v současné době 16 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Naše činnost se odvíjí od zásahů údržby techniky a vybavení a absolvování pravidelných odborných příprav.

Nyní již k samotné činnosti

 • ledna jsme odstraňovali spadlý strom na silnici mezi Libicí a Lhůtou
 • V měsíci březnu proběhly na stanici v Chotěboři odborné přípravy. Školení velitelů 10. března, Školení NDT 21. března. Pavel Čejka absolvoval 5-ti denní školení k opětovnému získání Z velitel
 • března jsme vyjížděli požáru udírny v Libici na Čihadlech. Díky včasnému zjištění naštěstí nevznikly žádné škody.
 • dubna silný vítr poničil plechové střechy 4 rodinných domů v Chotěboři ul. Na Skřivánku. Na místě bylo potřeba spolu HZS Chotěboř a SDH Chotěboř odstranit zcela zničené střechy, a poté zajistit domy plachtami proti dešti.
 • května jsme vyjížděli k požáru elektroinstalace v rodinném domě na Slavíkově.
 • Vzhledem k dlouhodobému suchu se v měsících červen, červenec a srpen zvýšil počet výjezdů na lesní a polní porosty. Šlo o požáry na Branišově 21. června, v Nové Vsi u Chotěboře 4. července, na Kocourově 7. července, dále požár u Libické Lhotky 12. srpna na Hostětínkách o den později 13. srpna a na Slavíkově 16. srpna. Těchto 6 událostí byly zejména požáry Branišově a u Libické Lhotky většího rozsahu.
 • září jsme zasahovali při požáru hospodářského stavení v obci Chuchel. Požár byl nahlášen KOPIS po páté hodině ráno. Ve stodole bylo uskladněno seno. Oheň zcela zničil střechu a přilehlý přístavek. Na místě zasahovalo 5 jednotek a likvidace následků se protáhla na téměř celý den. Naše jednotka doplňovala ostatní CAS. Později pomáhali při rozebírání střešních konstrukcí.
 • září došlo k zahoření kuchyňské linky v Chotěboři ul. Kosmonautů. Naše jednotka byla po zjištění skutečného stavu odvolána zpět na základnu.
 • října v ranních hodinách jsme byli povoláni k požáru kotelny a skládky pilin v areálu firmy Intermont. Na tuto událost byl vyhlášen vyšší stupeň poplachu a oheň likvidovalo 10 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů
 • října jsme vyjížděli k odstraňování stromu v Libici. Na toto nám nestačily prostředky a strom odstraňovala jednotka HZS Chotěboř pomocí plošiny.
 • V letošním roce také vzrostl počet jízd na doplňování studní kvůli suchu

Na úplný závěr bych chtěl všem, kteří se do činnosti zapojili nebo nás v ní podporovali, poděkovat. Zásahů a jiných činností bylo letos mnohem víc než v jiných letech, a tak doufám, že příští rok bude klidnější.

Velitel výjezdové jednotky

Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2018

V loňském roce působilo v oddíle mladých hasičů celkem 49 dětí. Členská základna se rozrostla na jaře před obvodovým kolem mládeže o 4 děti, na podzim o dalších 5.

Prioritou a hlavní náplní činnosti pro nás byl, stejně jako každý rok, hasičský sport. Na jaře jsme se velmi aktivně připravovali na obvodové kolo hry Plamen. Probíhalo ve Vepříkově. Za SDH a i obec nastoupila dvě družstva v kategorii mladších a jedno v kategorii starších. Mladší A bylo bezkonkurenčně první, a to myslím ve všech jarních disciplínách. Mladší B obsadilo 5. příčku z 9, což byl velmi nečekaný úspěch, protože startovali z posledního místa, chyběl jim totiž výsledek z podzimu. Tehdy totiž toto družstvo ještě neexistovalo. Starší své kvality potvrdili stříbrnou příčkou. Velkým zklamáním pro nás bylo, že se nerozdávaly medaile. A o ty fakt jde. Následné okresní kolo hry Plamen probíhalo v Chotěboři. Zde mezi těmi nejkvalitnějšími naše mladší družstvo zvítězilo a přebíralo zlaté medaile a také poukaz v hodnotě 2 tisíc kč do zábavného parku Robinson v Jihlavě. Byli tam včera a vzali s sebou i nehasiče. Starší mezi okresní elitou byli 5. Za odměnu je čeká Laser aréna v Jihlavě.

Skvělé výsledky nás provázely v další náročné soutěži, v Havlíčkobrodském turné. Zde jsme nastupovali vždy se 4 družstvy. Myslím, že nebyla soutěž, kde by Libice nebyla na stupni vítězů. Zkušenost, pravidelné tréninky a poctivost stojí za nejlepšími výsledky našich dětí v době trvání této soutěže vůbec. Mladší si odnesli stříbrné medaile a starší, což se nám ještě nikdy nepodařilo, byli zlatí. Kromě toho přibylo do pokladny sboru 1 800,- Kč jako odměna.  Takže, abych to shrnula. Ano, máme v Libici nejlepší družstvo ve hře Plamen v kategorii mladších. Ano, máme v Libici družstvo, které je nejlepší v požárním útoku v kategorii starších. Připomínám, že obě soutěže jsou na okresní úrovni. Sportovní sezonu jsme ukončili zlatými medailemi v Rozsochatci na Poháru starosty.

Nový ročník hry Plamen byl zahájen 6. října závodem branné všestrannosti v Pohledu. Připravovali jsme se na něj na třídenním soustřední na Štěpánově. Náš sbor reprezentovalo 5 hlídek, tedy celkem 25 dětí. Umístění – mladší 2., 13., 25. (úplní začátečníci), starší 9.,19. – je slibným startem pro jarní část. V každé kategorii soutěží kolem 60 hlídek.

Samozřejmě nezapomínáme ani na další aktivity. Jsme pyšní na to, že jsme na konto Ligy proti rakovině, a to díky vám, zaslali 5 407,- Kč. Že se do celorepublikové kampaně 72 hodin zapojilo z Libice 60 lidí. Že si uděláme čas a za kostelem rozvěsíme plakáty, které upozorňují na globální problémy a které si možná někdo prohlédne. Že ve volném čase nabízíme fairtradové výroby a zkrátka že se rádi scházíme, nic nešidíme a ničemu se nevyhýbáme.

V letošním roce v kategorii starších kvůli dosažení věku 15 let končí velmi kvalitní družstvo. Jedná se o děti, které za Libici závodily někdy od svých sedmi osmi let. Dosáhly velmi kvalitních výsledků. V Rozsochatci se s hasičským sportem v kategorii mladých hasičů rozloučily skvěle provedeným útokem v čase 15.87 a my vedoucí jsme zatlačili slzu.

Jsme si vědomi toho, že bez podpory sboru, bez dobře připraveného soutěžního materiálu, funkční stříkačky, bez vstřícnosti Dáši Culkové, Zuzany Kovačkové, Andrey Pleskačové a dalších, a především bez podpory rodičů a prarodičů bychom takto skvělých výsledků nikdy nedosáhli a ani neměli tak pestrou činnost. Takže děkujeme.

vedoucí mladých hasičů

Přesunout se na začátek