SLOŽENÍ VÝBORU

Pavel Rutsch Vladimír Mrva Aleš Pavliš
Pavel Rutsch
starosta
Vladimír Mrva
náměstek starosty
Aleš Pavliš
náměstek starosty
Tomáš Málek Petr Novotný vs
Tomáš Málek
velitel
Petr Novotný
zástupce velitele
Bc. Vladimír Stehno
jednatel sboru
Miloslav Klepetko Petr Bílek Lucie Beráková
Milan Klepetko
strojník
Petr Bílek
referent prevence
Lucie Beráková
hospodářka
Ludmila Slanařová
Jan Řípa
vedoucí mládeže
Ludmila Slanařová
referentka žen, členka KRR
Daniel Málek
referent MTZ
Karel Sysr ml. Luboš Žaloudek
Karel Sysr ml.
člen výboru
Luboš Žaloudek
člen výboru
Jaromír Culek
člen výboru
Karel Sysr st.
Karel Sysr st.
kronikář sboru
Jana Pešková
předsedkyně KRR
Jaromír Saidl
člen KRR

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝBORU A VVH

DATUM FORMÁT
2009
Zápisy ze schůzí výboru v roce 2009 (09.01.|28.03.|07.08.|09.09.|08.10.|20.11.)
ZÁPIS Z VVH SDH 2009 (12.12.2009)
2010
Zápisy ze schůzí výboru v roce 2010 (08.01.|03.03.|11.03.|23.04.|25.05.|16.06.|18.08.|08.11.)
ZÁPIS Z VVH SDH 2010 (11.12.2010)
2011
Zápisy ze schůzí výboru v roce 2011 (06.01.|28.01.|24.03.|18.05.|01.06.|20.06.|29.08.|24.10.)
ZÁPIS Z VVH SDH 2011 (10.12.2011)
2012
Zápisy ze schůzí výboru v roce 2012 (18.01.|07.03|12.04.|21.05.|13.08.|26.09.|04.10.|19.11.)
ZÁPIS Z VVH SDH 2012 (15.12.2012)
2013
Zápisy ze schůzí výboru v roce 2013 (15.01.|25.02.|25.03.|02.04.|14.05.|25.05.|03.06.|13.08.|19.11.)
Zápis ze slavnostní schůze SDH ke 130. výročí (20.04.2013)
ZÁPIS Z VVH SDH 2013 (14.12.2013)
2014
Zápisy ze schůzí výboru v roce 2014 (11.01.|13.02.|08.04.|28.04.|14.05.|03.06.|05.08.|23.10.)
ZÁPIS Z VVH SDH 2014 (13.12.2014)
2015
Zápis ze schůze výboru (11.03.2015)
Zápis ze schůze výboru (05.05.2015)
Zápis ze schůze výboru (20.05.2015)
Zápis ze schůze výboru (02.06.2015)
Zápis ze schůze výboru (25.08.2015)
2016
ZÁPIS Z VVH SDH 2016 (10.12.2016)
2017
Zápis ze schůze výboru (14.02.2017)
Zápis ze schůze výboru (19.04.2017)
Zápis ze schůze výboru (17.05.2017)
Zápis ze schůze výboru (28.06.2017)
Zápis ze schůze výboru (28.08.2017)
Zápis ze schůze výboru (01.11.2017)
ZÁPIS Z VVH SDH 2017 (09.12.2017)
2018
Zápis ze schůze výboru č. 1 (15.03.2018)
Zápis ze schůze výboru č. 2 (11.04.2018)
Zápis ze schůze výboru č. 3 (25.04.2018)
Zápis ze slavnostní schůze SDH ke 135. výročí (12.05.2018)
Zápis ze schůze výboru č. 4 (21.05.2018)
Zápis ze schůze výboru č. 5 (14.08.2018)
Zápis ze schůze výboru č. 6 (02.10.2018)
Zápis ze schůze výboru č. 7 (13.12.2018)
ZÁPIS Z VVH SDH 2018 (08.12.2018)
2019
Zápis ze schůze výboru č. 1 (20.2.2019)
Zápis ze schůze výboru č. 2 (16.4.2019)
Zápis ze schůze výboru č. 3 (14.5.2019)
Přesunout se na začátek