HISTORIE V LETECH 1958-1972

„Oslavy 75 let založení sboru se konaly 13. 7. 1958 v prostoru hřiště Pod skálou. Dopoledne proběhlo okresní kolo soutěže požárních družstev. Naše družstvo dosáhlo největších úspěchů v historii sboru. Muži obsadili 1. místo, ženy 2. místo a dorost obsadil 3. místo. K poslechu hrála dechová hudba, která doplňovala bohatý kulturní program, zakončený seskokem výsadkářů a cvičným útokem vojáků.

V tomto roce musel sbor zasahovat u dvou požárů v obci. První založil (tehdy ještě malý, dnes člen SPO) Jiří Pešek ze Lhotky, který si rozdělal ohníček u obytného stavení svého otce – Josefa Peška. Požár byl v zárodku zlikvidován. Druhý požár byl v kovárně Rudy Daleckého, kde škoda byla již větší. Zavinila jej špatná elektroinstalace u elektromotoru. Při požáru pomáhaly okolní sbory a sbor z Chotěboře, který dodával vodu až z řeky Doubravky. Dne 2. 10. 1959 byl hned na počátku požár uhelného prachu u p. Vltavského zlikvidován.

V roce 1960 je zakoupen kámen na vodní nádrž na Čihadlech (v místech rod. domku p. Krále a p. Michala) za 8 000 Kčs. Úpravy se však tato nádrž nedočkala. Vlivem špatné spolupráce našeho sboru s MNV byla část kamene prodána, část použita k jiným účelům. V tomto roce bylo na stavbu hráze v Libické Lhotce vyčerpáno 8 700 Kčs.

Funkci velitele v období 1954 – 1964 do VČS zastává Josef Čejka.
V únoru 1964 vznikl požár ve skladu píce u kravína v Libici od odhozeného nedopalku cigarety. Zde nám velmi pomohly okolní sbory – zejména Bezděkov, Sloupno a Chotěboř. Náš sbor si spíše udělal ostudu, když špatně zazimovaná technika musela být rozmrazována. Při tomto požáru utrpěl Ladislav Souček oční zranění.

V srpnu 1963 byla konána oslava 80-ti letého výročí založení sboru v rámci obvodního kola soutěže požárních družstev.

V roce 1965 vypomáhal náš sbor při likvidaci požáru v Cheposu Chotěboř, za což se našemu sboru dostalo uznání a poděkování přímo od ředitele závodu. V tuto dobu zastával funkci velitele Josef Turek a předsedou byl Josef Čejka. V tomto roce jsme se zúčastnili soutěže okresního kola v Žižkově poli.

V roce 1967 se naši muži umístili v Sobiňově, v soutěži 17 družstev, na 3. místě. Mládež ve stejném roce obsadila na soutěži ve Světlé místo 1. a 3.

V roce 1969 navštívili naši obec Pražští umělci s estrádním vystoupením v soutěži Uhelná Příbram – Libice. V tomto roce dne 10. 7. postoupilo družstvo děvčat do krajského kola soutěže v Pardubicích, kde nedostatečná výstroj sbížila jejich umístění, i když útok odpovídal 2. místu. V tomto období zastával funkci velitele František Bohuněk, předseda Václav Novotný.

Během dalších let jsme získali novou stříkačku PS-12 a optařili ji startérem. Původní PS 8 jsme předali požárníkům do Lánů.

V roce 1970 jsme provedli přestavbu karoserie Praga RN. Pro naše členy a příslušníky jejich rodin byly uspořádány zájezdy na Matějskou pouť, Pošumavský věneček – v počtu 85 členů. Další zájezd byl do Lidic a na divadelní představení na hradě Karlštejně. Byly pořádány různé akce včetně tradičního plesu, pomlázkové zábavy a maškarního průvodu. V tomto období byl přerušen výcvik mládeže v důsledku úmrtí Josefa Beráka, který mládež cvičil a vykonal ve sboru a v celé naší obci mnoho záslužné práce.

Rok 1972 byl pro naši organizaci kritický. Dochází k rozporům mezi SPO a MNV. Důvodem k napadávání z jedné či druhé strany a situace se vyhrotila natolik, že z rozhodnutí členské schůze měla být organizace buď uvedena do klidu nebo rozpuštěna.

Všechny rozpory byly ukončeny tím, že dne 20. 10. bylo rozhodnuto o rekonstrukci vodní nádrže na obci a s obnovou bylo ihned započato.“

Zpět: Historie v letech 1883 – 1957
Dále: Historie v letech 1973 – 1982

Přesunout se na začátek