HISTORIE V LETECH 1973-1982

„Oslavy devadesáti let založení sboru. Rok 1973 byl rokem velmi aktivním. Byla téměř dokončena stavba vodní nádrže – investice za 40 000 Kčs. Byly zakoupeny hadice v hodnotě 5 000 Kčs. Velmi náročné bylo uspořádání oslav ve dvou dnech. Po položení věnců k památníku padlých, byla zahájena slavnostní schůze v prostorách zámku. Zde bylo šestnácti členům pořádáno čestné uznání MP a OVPO a dvanácti členům byly předány věcné odměny. Večer byl ukončen besedou se zasloužilými členy sboru a taneční zábavou. V neděli byla uspořádána výstava historické i současné tematiky, technika požárního sboru. V odpoledních hodinách bylo provedeno cvičení se zásahem historické i moderní techniky. O dobrý průběh oslav se zasloužili svoji pomocí požárníci z Malče, Kladerub a VÚ Bílek. Dobrou náladu na hřišti ukončilo fotbalové utkání SPO Libice – SPO Maleč. Celý průběh oslav byl zakončen v kulturním domě vystoupením Zorky Kohoutové a Jaroslava Vaňátka.

V totmo období zastává funkci velitele Josef Bačkovský a předsedy Václav Novotný. V letech 1974 – 1975 bylo dokončeno oplocení vodní nádrže. Nakoupili jsme dalších 14 vycházkových stejnokrojů. Z kulturních akcí, mimo tradičních, jsme uspořádali Kácení máje, estrádní vystoupení Josefa Zímy. Shodou náhod došlo při tomto vystoupení k navázání družby s Libicí nad Cidlinou. Družební styky začaly nejen kulturními akcemi, společnými zájezdy, ale byli to požárníci z Libice nad Cidlinou, kteří nám pomohli získat cvičitele a stmelit mládež po delší nečinnosti.

Jednou z dalších akcí byla oslava 95 let trvání požárního sboru konaná 20. 5. 1978, s tímto programem: 9.30 hod. slavnostní schůze, obřadní síň MNV; 12.30 hod. okrskové kolo soutěže požárních družstev; 16.30 hod. vystoupení mladých požárníků a námětové cvičení v objektu JZD s historickou i současnou technikou; 18.30 hod. pietní akt u památníku padlých; 19.30 hod. taneční veselice

Za přítomnosti čestných hostů a místních členů byly předány dvěma nejstarším členům – Theodoru Pátkovi a Františku Pospíšilovi pamětní listy ústředního výboru SPO, podepsané s. Řepiským. Třem členům byly předány věrnostní medaile za 30 let práce v požárním sboru a 12 členům za 20 let vykonané práce v požární ochraně. Kromě věcných odměn byla předány pamětní listy bývalým členům a složkám NF, se kterými spolupracujeme.

V tomto roce byl náš sbor požádán OV SPO v Havl. Brodě o pomoc při uspořádání celookresního kola soutěže hry Plamen 1979. Na organizaci této akce byl ustaven přípravný výbor, ve spolupráci celé Národní fronty v Libici, pod záštitou MNV, JZD a OVPO v Havlíčkově Brodě. Pro tuto akci byl vybrán areál kulturního domu, kde mladí soutěžili ve znalostech z teorie požární ochrany a kulturním programu. V místním parku bylo zajištěno stanování vojenským útvarem z Havlíčkova Bordu. Nechyběl zde ani pěkny kulturní program a táborový oheň. Plnění hlavních disciplín probíhalo na louce zvané Morávka. Tam, kromě požárníků, soutěžili též mladí Svazarmovci, členové PO SSM, spolu se členy ČSČK. Akce, které se za účasti 800 soutěžících a mnoha diváků, se uskutečnila ve dnech 25. – 27. května, za krásného počasí, měla velkou sportovní úroveň a disciplinovanost, kterou mnohdy my, starší, jim musíme závidět. Přítomni byli zástupci ÚV SPO.

Vyvrcholením byl průvod všech zúčastněných z libického náměstí. K pochodu vyhrávaly obě dechové hudby mladých požárníků ze Slovenska a Moravy. Potom následovaly ukázky Svazarmovců, kteří předvedli výcvik psů, seskok parašutistů a své ukázky předvedli i letečtí modeláři. Zakončení bylo provedeno v zámeckém parku.

Naší organizaci a celé NF se dostalo uznání za důstojné zajištění této akce. Mezi 32 soutěžícími družstvy obsadila naše děvčata 7. místo a starší chlapci místo 9. Za odměnu byl pro ně uspořádán zájezd do Slatiňan (návštěva hřebčína s projížďkou na koních) a zakončen prohlídkou zámku a návštěvou lunaparku.

Po hezkých chvílích přicházejí mnohdy události, které by nikdo nečekal. Dne 2. 6. 1979 bylo krásné nedělní odpoledne. Každý spěchal, aby si odpočinul u vody. Po druhé hodině odpolední přišla malá letní bouřka s přeháňkou, která s sebou přinesla neuvěřitelnou zprávu. Honzík Štastný, jak jsme mu všichni říkali, se utopil. Odešel otec pěti dětí a našemu sboru člen, který byl duší veškerého kulturního i sportovního dění, a to nejen v naší organizaci, ale v celé naší obci. Byl to on, který započal a vedl akce SSM, jako je tradiční Setkání mládeže na Doubravce a Novoroční běh. Každý sebenáročnější úkol vždy plnil s optimismem. Tato nepatrná vzpomínka je věnována jako poděkování za příkladnou a poctivou práci, kterou musel nedobrovolně ukončit v 39 letech životy. Čest jeho památce.

V roce 1980 jsme měli v okrskovém kole soutěže požárních družstev zapojena dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Ženy postoupily do okresního kola soutěže, kde obsadily I. místo a získaly na dva roky putovní pohár. Děti, ve složení dvou družstev, soutěžily ve hře Plamen.

V zimním období sehrál ochotnický soubor Vojan z Libice nad Cidlinou divadelní představení, které se všem velice líbilo, škoda, že počasí nepřálo, a proto i účast nebyla taková, jak bychom si přáli.

Rok 1981 přinesl do okrskového kola soutěže nové úpravy a soutěž byla obohacena o boj o putovní pohár, který hned v úvodu získalo mladší družstvo mužů. V tomto roce se však objevuje problém s výcvikem mladých, přestože obě dužstva ukončila hru Plamen s pěkným umístěním.

V roce 1982 jsme se přiblížili možnosti získat putovní pohár natrvalo – vítězstvím mladšího družstva mužů na okresním kole soutěže v Rovném a postoupením do okresního kola, kde jsme ve své kategorii obsadili velmi pěkné 3. místo. Ženy měly smůlu a jejich časový limit nestačil pro postup do okresního kola soutěže.

Po dlouholeté přestávce se našly tři velmi schopné dívky – Blanka Němcová, Jindřiška Němcová a Marie Zárubová – v současné době již vdané, které za spolupráce s naší organizací, s ČSŽ a OB dokázaly nastudovat a nacvičit s dětmi z libické a malečské školy divadelní hru O slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Úsilí děvčat bylo korunováno velkým úspěchem. Divadelní představení bylo opakováno i pro žáky okolních škol.

V tomto roce musela také naše zásahová jednotka pomoci při lokalizování zahoření v Bezděkově ve skladu píce místního JZD. Během celodenního úsilí požárníků z Chotěboře, Libice, Bezděkova, a členů JZD se podařilo zachránit milionové hodnoty. Velmi tomu pomohla rozvaha a zkušenosti veřejného požárního sboru Chotěboř, zejména Karla Peizla.“

Zpět: Historie v letech 1958 – 1972
Dále: Historie v letech 1983 – 1989

Přesunout se na začátek