HISTORIE ROKU 2009

Schůze výboru
9. ledna se konala první schůze výboru v tomto roce, na které především došlo k aktualizaci členů výjezdové jednotky. Také jsme rozhodli o zakoupení nové sportovní stříkačky.

Hasičský ples
21. února jsme pořádali v kulturním domě v Libici nad Doubravou tradiční hasičský ples s tombolou. K tanci a poslechu zahrála taneční skupina Garde. Původní obavy z malé účasti se nenaplnily. Přítomných 137 platících především libických občanů vytvořilo velmi dobrou atmosféru plesu.

Josefovská zabíjačka
21. března jsme pořádali staročeskou Josefovskou zabíjačku spojenou s prodejem masných výrobků a masa samotného. Byl k vidění celý průběh zabíjačky, což bylo jistě pro mnohé zajímavá podívaná. Na místě bylo možné ochutnat čerstvý ovar, prdelačku, jitrnice, jelita, tlačenku, případně řízek či guláš. Vše proběhlo před hasičskou zbrojnicí v Libici nad Doubravou v sobotní dopoledne 21. března od ranních hodin. Domů si pak všichni mohli odnést za rozumnou cenu všechny jmenované výrobky včetně syrového masa. Nechybělo ani dobré pivo, víno a k zabíjačce neodmyslitelná slivovice.

Úklid garáží
Během dubna došlo k vyklizení garáží v prostoru bývalého JZD, které nyní vlastní Městys Libice nad Doubravou. Jedna z těchto garáží byla uvolněna právě pro potřebu SDH Libice nad Doubravou. Bude se nadále využívat namísto staré zbrojnice, kterou jsme byli nuceni vrátit novým majitelům libického zámku.

Sběr starého železa
3. dubna byl proveden každoroční sběr starého železa v Libici nad Doubravou a Libické Lhotce. Výtěžek jsme použili na doplnění výbavy pro soutěže mladých hasičů a družstva žen.

Pálení čarodejnic
30. dubna jsme se postarali ve spolupráci se ZŠ a MŠ Libice na Doubravou o tradiční pálení čarodějnic.

Cesta pohádkovým lesem
8. května končila v areálu u rybníka již podruhé Cesta pohádkovým lesem, kterou pořádal DDM Junior Chotěboř. Opět jsme připravili zázemí v cíli pro plánovaných zhruba tisíc lidí. Účast byla opravdu veliká a lidem se u nás opravdu líbilo. Škoda jen, že nádherný den byl zakončen prudkou bouří s krupobitím.

Hra Plamen
10. května se naše mládežnická družstva zúčastnila obvodního kola celostátní hry Plamen, která se konala ve Vepříkově. Mladší žáci skončili 4. a starší žáci 6. S odstupem času můžeme v klidu konstatovat, že nás vážně poškodili rozhodčí při provedení požárního útoku. Vše si naše žákovská družstva vynahradila o čtrnáct dní později opět ve Vepříkově při poháru starosty SDH, kde s přehledem celou soutěž vyhrála.

Okrsková soutěž
16. května se naše soutěžní družstva zúčastnila okrskové soutěže ve Svinném. Hezká soutěž probíhala v neobvyklém terénu. 100 m překážek se po dešťové přeháňce běhalo bez kladiny a do prudkého kopce, požární útok se naopak běhal z kopce dolů. Ženy skončily čtvrté a muži jedenáctí.

Stavba pevné základny
Během května jsme začali s přípravou stavby pevné základny pro hasičské stříkačky v areálu u rybníka. Základna byla vytvořena ze zámkové dlažby a je odvodněna. A také jsme zhotovili rozkládací taneční parket. V tomto měsíci jsme poprvé zajistili posezení s občerstvením na chatě u rybníka pro soutěžní družstva žen, mužů a členy výjezdové jednotky. Náklady s tím spojené byly pokryty z účastnického poplatku.

Posezení
V samotném závěru května jsme připravili tradiční posezení členů SDH a pozvaných hostů na chatě u rybníka při uzeném, dobrém pití a při skvělé country kapele. Celá akce se uskutečnila opět za velikého zájmu a stala se v kalendáři našich aktivit pevným bodem.

I. libický parket
27. června jsme pořádali I. libický parket v areálu Pilnova statku, na kterém hrála hudební skupina Styl. I když se proti nám postavilo počasí, atmosféra byla skvělá. Důvodem pořádání parketů je jistota příjmu z výčepu.

Poháry
Během letních měsíců se nic mimořádného nedělo, zúčastnili jsme se pouze několika pohárů. Aktivní v tomto směru bylo především družstvo žen pod vedením zkušeného trenéra pana Miloslava Klepetky, které se účastnilo mnoha soutěží.

Pohár IZS
19. září nastal pro náš sbor vrchol roku, jelikož jsme pořádali soutěž – prověrku výjezdových jednotek, známou pod názvem „Pohár IZS“ a „Pohár poslance parlamentu ČR.“ Této soutěži předcházely mohutné přípravy, jak úpravy terénu, stavby překážek, organizačního zajištění včetně obsazení stánků a pod… zapojeno bylo kolem třiceti členů SDH i našich rodinných příslušníků. Ve školní jídelně se pro soutěžící a pořadatele smažilo na 600 řízků.  Soutěže se zúčastnilo 41 soutěžních družstev, což byla v historii této soutěže druhá nejvyšší účast. Všechnu snahu a úsilí o to, aby se všichni v Libici cítili dobře, umocnilo krásné slunečné počasí a teplo. Naše družstvo skončilo na skvělém 10. místě a to byl příjemný sportovní úspěch. Z ohlasů a došlých zpráv můžeme konstatovat, že jsme se této soutěže dobře zhostili, všem se u nás líbilo a odjeli spokojeni a to je i s ohledem na finanční výtěžek z této akce to největší zadostiučinění pro všechny zapojené.

Staročeské zabíjačkové hody
14. listopadu jsme ještě jednou v letošním roce připravili staročeské zabíjačkové hody ze tří prasat. Opět jsme zhotovili zabíjačkové pochutiny, pro představu –  do prodeje šlo 380 jitrnic, 19 tlačenek, 80 litrů zabíjačkové polévky, 25 litrů guláše a spousty krup a masa. Při této příležitosti se vypily dva sudy piva, deset litrů slivovice, pět litrů rumu atd… Prodalo se opět vše. Pravděpodobně se bude v této aktivitě pokračovat.

Výroční členská schůze
12. prosince se v hostinci U Bambuchů konala výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou.

Zpět: Historie roku 2008
Dále: Historie roku 2010

Přesunout se na začátek