HISTORIE ROKU 2012

Úspěšný rok 2012 libických hasičů
Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou se opět konala v hostinci U Bambuchů. V půli prosince se na ní sešla podstatná část místních dobrovolných hasičů. Na schůzi nechyběl ani starosta městyse pan Václav Venhauer či předseda TJ Sokol pan Jaroslav Novotný. I oni tedy vyslechli vcelku pozitivní zprávu o činnosti hasičského sboru za uplynulý rok, ve všech jeho strukturách. Nejprve zazněla zpráva výboru SDH o činnosti sboru, který má v současné době 132 registrovaných členů. Z tohoto počtu je 28 členů mladých hasičů a 7 členů přispívajících. Samotná členská základna tak zůstává již několik let nazpátek velmi stabilizovaná a prozatím ji neovlivnil ani poměrně vysoký členský příspěvek ve výši 100,- Kč za člena bez rozdílu věku.

Činnost výboru SDH
Výbor SDH se v uplynulém roce sešel celkem devětkrát. Byl to největší počet schůzek za poslední roky, což vypovídá o značné činnosti sboru. Vždyť výbor se schází především před nějakou významnou kulturní či sportovní akcí, kterou je nutné co nejlépe pořadatelsky a technicky zajistit. Velkým posunem vpřed se nepochybně stala skutečnost, že na úvod každé schůze výboru jsou všichni přítomní seznámeni s aktuálním stavem finančních prostředků sboru. To velmi napomáhá při rozhodování o případných investicích, nebo naopak o zajištění nějakých výdělečných aktivit, brigád a podobně.

Brigádní činnost
Brigády, tak jak je známe, to je disciplína, která doznává velmi rychlých změn. A není to jen nechuť zdarma a nezištně pomoci sboru k výdělku, ale především je zde patrná narůstající produktivita práce v zaměstnáních jednotlivých členů a tím větší touha po osobním volnu stráveném relaxací či s rodinou. I tak se podařilo zhotovit dvě oplocenky lesních školek pro Obecní lesy a zeleň Libice n/D, ze kterých byl slušný příjem. Další brigádní aktivity směřují především do prostoru areálu u rybníka. Jen jeho samotná údržba stojí dost a dost času, fyzických sil i nemálo finančních prostředků. V letošním roce třeba elektrifikace a osvětlení celého areálu u rybníka stála téměř 40 000,- Kč. O svěřenou hasičskou techniku, která není zrovna nejnovější, se vybraní členové, především řidiči-strojníci starali během roku intenzivně a snad i dobře.

Sportovní a kulturně společenská činnost
Tím, jak se zlepšuje zázemí areálu u rybníka, doznává změn sportovní činnost sboru, která nabývá na intenzitě. Tomu napomohlo především osvětlení celého areálu pro pořádání nočních soutěží, ale i zakoupení velkého party stanu, kam se před nepřízní počasí schová až sto lidí. Ale popořadě. Nejprve to byl tradiční hasičský ples. V jednom únorovém termínu se uskutečnil v KD v Libici n/D. Cestu na něj našlo 122 platících a snad nikdo neodešel s prázdnou. Tombola byla i přes trvající ekonomickou recesi na místní poměry velmi bohatá. Účast při velikonočním jarmarku se povedla. Zabijačkové pochutiny připravené k prodeji nezbyly a návštěvníkům velmi chutnaly. Pálení čarodějnic s přípravou hranice a spolupráce se ZŠ a MŠ Libice se stalo samozřejmostí a tradicí. Druhý ročník noční soutěže pod názvem Velká cena Železných hor se velmi vydařil. Opět vysoká účast družstev žen i mužů, dobré ceny i slušná odezva. Zato taneční parket byl zklamáním, ani se nepokryly náklady, tak málo přišlo lidí. Přitom výborná atmosféra. Další noční soutěž se týkala dětí. V srpnu zde probíhal čtvrtý díl prvního ročníku Havlíčkobrodského turné mladých hasičů. I přes nepřízeň počasí překvapila mimořádná účast dětských družstev. Zvládli jsme to. Velký závazek pro příští rok. Návštěva jubilantů s dárkovým balíčkem nebo naopak účast na pohřbech a rozloučeních, to také již neodmyslitelně patří k našim aktivitám. Po celý rok jsou zkrátka hasiči v Libici vidět.

Výjezdová jednotka
V současné době ji tvoří 19 členů. Každý rok zasahuje u několika mimořádných událostí, jako jsou požáry, povodně a jiné přírodní výkyvy. Ani letos tomu nebylo jinak. Chválihodná je účast členů na jednotlivých zásazích. Vždy byla jednotka akceschopná a prodala, co se naučila. Třeba na pravidelných cyklických školeních, která musí během roku absolvovat, její schopnosti jsou také každoročně prověřovány účastí na poháru IZS. Vybavení zásahové jednotky se každoročně doplňuje a obnovuje a je velice nákladné. Výjezdová jednotka Libice svým zázemím a personálním obsazením patří mezi ty nejlepší v regionu.

Družstvo žen
Je příjemným oživením činnosti sboru. Prochází částečnou generační výměnou, nevyhnulo se ani nepatrným vnitřním neshodám. Stalo se však neodmyslitelnou součástí sboru. Objelo několik soutěží se střídavými úspěchy, přivezlo poháry. Vybojovalo účast v okresním kole, což libická historie nepamatuje, a v těžké konkurenci se neztratilo. Jednotlivé členky se zároveň podílejí na spolkové činnosti sboru. Obsazují stánky s prodejem potravin pří různých akcích, zajišťují pořadatelskou službu při soutěžích. Jen ať jim to vydrží.

Mladí hasiči
Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 28 dětí, přičemž další 4 s námi pravidelně pracovaly, ale členy se stanou až v následujícím roce. V únoru jsme otevřeli činnost slavnostní výročkou. Jako vloni i letos jsme odjeli do ZŠ Maleč, kde jsme přenocovali. Od března jsme tvrdě trénovali na jarní kolo hry Plamen. Odměnou a pochopitelně největší motivací je úspěch, kterého jsme si letos skutečně užili velkou měrou. V obvodovém kole ve Vilémově jsme byli, až na útok starších, ve všech disciplínách první. V okresním kole hry Plamen byly výsledky pěkné  – mladší si odváželi bronzové medaile, starší byli čtvrtí a rychlý nástřik levého proudu obdivovali i rozhodčí. Již podruhé jsme se zapojili do akce Český den proti rakovině. Ve středu 16.5. jsme v Libici a Libické Lhotce nabízeli žluté kytičky, prodali jsme jich 150 a na konto nadace jsme zaslali 3 145,- Kč.

Velkou prací navíc byla naše účast v Havlíčkobrodském turné. Jedná se o zcela novou soutěž, měření sil probíhá pouze v požárním útoku, a to celkem 5x. Předvedli jsme se tedy v České Bělé, tady byly závody v neděli po celodenním klání v okresním kole /mladší 2., starší 3./, Bačkově /mladší 2., starší 2./, Pohledu /mladší  7., 18., starší 3., 20. /, v Libici /mladší 2., 8.,starší 4., 8./ Nakonec jsme obsadili celkové 4. a 5. místo. Jako jeden z mála sborů jsme dokázali připravit družstva obou věkových kategorií na dobré úrovní jak v Plamenu, tak v Havlíčkobrodském turné.

Zcela mimo turné byla naše účast na poháru města Chotěboř poslední školní den. Starší si dovezli putovní pohár. V srpnu jsme využili nabídky ekologického střediska v Horní Krupé a o víkendu 10. – 12. 8. jsme zde s 20 dětmi stanovali. V  závodu  požární všestrannosti 6.10. se v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou se postavily na start 4 naše družstva, 2 mladší a 2 starší, celkem tedy 20 dětí. Ve velké konkurenci mladší obsadili 4. a starší 7. místo.

18.02.2012 – Hasičský ples, který se konal v kulturním domě v Libici nad Doubravou.

30.04.2012 – Tradiční pálení čarodějnic, se konalo v areálu u rybníka.

05.05.2012 – Obvodové kolo hry PLAMEN, konalo se ve Vilémově.

16.05.2012 – Mladí hasiči SDH Libice nad Doubravou se zapojili do projektu ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ.

20.05.2012 – Hasičská soutěž se konala v České Bělé.

03.06.2012 – HAVLÍČKOBRODSKÉ TURNÉ mladých hasičů se konalo v Bačkově.

08.06.2012 – VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR – noční soutěž v požárním útoku v kategorii ženy a muži se konala v areálu u rybníka.

23.06.2012 – Taneční parket se konal v areálu u rybníka a k tanci zahrála hudební skupina STYL.

30.06.2012 – Hasičská soutěž se konala v Chotěboři.

10. – 12.08.2012 – Hasičská soutěž se konal v Horní Krupé.

31.08.2012 – HAVLÍČKOBRODSKÉ TURNÉ –VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR – noční soutěž v požárním útoku v kategoriích mladých hasičů se konala v areálu u rybníka.

06.10.2012 – Závod požární všestrannosti se konal v Nové Vsi u Světlé.

15.12.2012 – Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou se konala v hostinci U Bambuchů.

Zpět: Historie roku 2011
Dále: Historie roku 2013

 

Přesunout se na začátek