HISTORIE ROKU 2013

MLADÍ HASIČI

V krátkosti činnost mladých hasičů v uplynulém roce 2013. Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 37 dětí, což je o 9 dětí více než v loňském roce. Naše aktivity jsou různorodé. Přestože převažuje hasičský sport, nesoustřeďujeme se zdaleka jen na něj.

V únoru jsme otevřeli činnost slavnostní výročkou. Jako vloni i letos jsme odjeli do ZŠ Maleč, kde jsme přenocovali. Kromě osvědčených obvyklých činností nám program zpestřila návštěva příslušníka pořádkové jednotky Policie České republiky. Děti si mohly vyzkoušet nejen její výstroj, ale hlavně její výzbroj. To bylo atraktivní i pro ty starší.

Od března jsme tvrdě trénovali na jarní kolo hry Plamen. Velkou motivací pro nás samozřejmě bylo to, že jsme se předvedli doma, u toho našeho rybníka. Kdo jste se na nás byl podívat, snad jste byl spokojen. Obě naše družstva obsadila jak v mladší, tak ve starší kategorii první místo. Stejně tak v okresním kole v Havlíčkově Brodě svorně obsadila místa čtvrtá. Považujeme to za velký úspěch, především proto, že jsme byli schopni připravit na takové úrovni obě družstva. To nebývá až tak obvyklé.

Velmi intenzivní jaro pokračovalo soutěží v požárním útoku v turnaji Havlíčkobrodské turné, tento rok probíhalo celkem 4x. Jeden díl organizovala naše SDH v srpnu jako noční soutěž. Pravidla nám umožnila zapojit do tohoto klání celkem 4 družstva, 2 v mladší kategorii, 2 ve starší. Opět jsme uzavřeli s nebývalým úspěchem a při rozdávání celkových cen se to na stupních vítězů červenalo libickými dresy. Mladší skončili na 3. a 5. místě, starší na 2. a 6. Takto úspěšná nebyla žádná jiná SDH. A kromě toho získali i finanční ocenění ve výši 1.500,- Kč na nákup výzbroje.

Mimo HB turné a Plamen jsme dovezli poháry z Chotěboře (obě družstva 1.), Vísky (1. a 3.) a Hasičského dne v Havlíčkově Brodě (starší 1., mladší 4.).

I letos jsme pokračovali v naší dvouleté tradici a 15. 5. se zapojili do Českého dne proti rakovině. Počet prodaných kytiček jsme zvýšili o 50. Nadaci Liga proti rakovině jsme zaslali 4.625,- Kč. Velmi všem děkujeme za podporu. Ani si nedovedete představit, jak velkou odměnou pro děti je vaše příjemné přijetí. Paní Culkové děkujeme za čas, který strávila prodejem kytiček ve Lhotce a na Čihadlech.

V létě jsme stmelovali kolektiv na víkendové akci 12. – 14. srpna v Kameni. Byli jsme zde až neuvěřitelně příjemně přijati. Stavovali jsme na fotbalovém hřišti a mohli jsme využívat celý sportovní areál bez omezení. Domorodci nám nosili zeleninu ze zahrádky a při hře Dědeček měnil, až vyměnil se projevili jako velice štědří.

Na podzim, 5. 10., proběhl v Mírovce závod požární všestrannosti. Na start jsme postavili 4 družstva… V konkurenci 49 a 52 hlídek obsadili naši mladší 3., 22.,31. pozici, starší byli 7. Děkujeme za pomoc s přípravou Andreje Řípové a Karlu Sysrovi, i když tu střelbu je třeba ještě cvičit!

Pokud jste alespoň trochu naši zprávu vnímali, je vám jasné, že naše činnost byla v tomto roce více než rozsáhlá a také úspěšná. Nic takového by nebylo možné, pokud by svou práci neodvedli dobře Jitka Rutschová, Honza Řípu, Milan Klepetku a v případě potřeby nezaskočil Karel Sysr. Na všechny soutěže jsme se dopravovali avií, osobními auty.

Velkou ochotu projevil Jaromír Málku, který v případě souběhu termínů s těmi fotbalovými, vyjednal jiný termín, my jsme zase posunuli čas startu. Rodiče pak děti dovezli, měli nesmírnou trpělivost. Pokud jste totiž dobře počítali, naší závodní činností jsme narušili celkem 10 víkendů. Nemusím připomínat, že na závodech jsme celý den, nejedná se o dvě tři hodiny. Všechno jsme se ale snažili zvládnout co nejlépe, i když je nám jasné, že kdo nic nedělá, také nic nezkazí.

V úplném závěru mi ještě dovolte vyjádřit poděkování těm našim členům, se kterými se bohužel musíme rozloučit. Přesáhli totiž věk mladých hasičů, pracovali povětšinou v oddíle dlouhodobě. Je to Honza Culek, Dan Michal, Jirka Hanzal, Hanka Pleskačová a Petr Boháč. Už teď nám je jasné, že nám budou velmi chybět. Vy dospělí, ale můžete pokračovat tam, kde my už nemůžeme. Vytvořte jim takové podmínky, aby byl jejich potenciál využit beze zbytku. Víme všichni, že těch, kteří chtějí závodit, není nikdy dost.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Počet členů jednotky se v roce 2013 snížil a jednotka má v letošním roce 18 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Co se týče odborných příprav udržujeme předepsané početní stavy a jednotlivý členové absolvují pravidelná školení. Novinkou pro rok 2014 je to, že HZS již vydal závazný plán odborné přípravy členů JSDHO na rok 2014, takže jsou termíny známé dostatečně dopředu a mělo by odpadnout to, že přihlašování lidí probíhalo na poslední chvíli. Všichni absolvují také předepsané zdravotní prohlídky.
A nyní již k samotné činnosti:

 • Výčet událostí začnu zásahem z loňského roku, který se stal těsně před koncem roku a v loňské zprávě není zmíněn. Šlo o požár vepřína v obci Borek. Požár byl nahlášen operačnímu středisku 25.12. v půl čtvrté ráno. V době příjezdu prvních jednotek byl vepřín o rozloze 100×18 metrů v plamenech a začínala se propadat střecha. Uvnitř bylo 1400 vepřů a všechny zvířata bohužel při požáru uhynula. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik vodních proudů. Voda se na místo události dopravovala kyvadlově. Požár se podařilo zlikvidovat až v dopoledních hodinách. Na jeho likvidaci bylo nasazeno 9 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Z naší jednotky zasahovalo 11 členů.
 • Dne 15.01. jsme byli povoláni na pátrání po pohřešované osobě v Chotěboři na Břevnické přehradě. Vzhledem k tomu že PČR hledanou osobu již našla jinde bylo pátrání po příjezdu jednotek odvoláno.
 • Dně 15.03. proběhlo na stanici v Chotěboři školení nositelů dýchací techniky – zátěžový test. Z naší jednotky se zúčastnilo 6 členů.
 • 27.03. prošly oba automobily technickou kontrolou.
 • 19.-20.04. proběhla na stanici Humpolecká v Havlíčkově Brodě COP velitelů družstev a strojníků.
 • Dne 24.04. v nočních hodinách jsme v počtu 8 osob vyjížděli k požáru v Chotěbořských strojírnách ve firmě Recyklig. Požár se díky včasnému zjištění nerozšířil a byl rychle uhašen.
 • 25.06. jsme odstraňovali vyvrácený strom u obce Horní Sokolovec. Strom se vyvrátil směrem do silnice a ještě se částí zachytil o telefonní vedení. Situaci komplikovala blízkost vedení vysokého napětí. Po odstranění stromu jsem čistili komunikaci v délce zhruba 20 m.
 • Dne 16.07. jsme vyjížděli k požáru lisu na balíky do Nové Vsi u Chotěboře. Zcela nový lis na slámu začal hořet uprostřed pole kde jej řidič traktoru uhasil hasícím přístrojem. Poté s ním ještě stihl sjet z pole na silnici, kde začal stroj opět hořet. Požár zlikvidovala jednotka profesionálních hasičů z Chotěboře. Naše jednotka na místě nezasahovala a po domluvě s velitelem zásahu se vrátila zpět.
 • 28.07. jsem likvidovali požár meze a remízku u Chotěboře v prostoru mezi Břevnickou přehradou a skládkou na Lapíkově. Zásahu se zúčastnilo 6 členů jednotky.
 • O den později (29.07) vystřídala sucho silná průtrž mračen, po které naše jednotka odčerpávala vodu ze sklepů v ulici Na Skalce. Poté jsme odřezávali a odstraňovali polámané větvě u odbočky směrem k libickému rybníku.
 • 28.08. jsme se zúčastnili námětového cvičení v dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře. Zde se v rámci cvičení provádělo vyhledávání osob v budově a rozvinutí proudu do 2 nadzemního podlaží.
 • Dne 04.11. jsme vyjížděli k požáru rodinného domku v obci Raňkov. Příčinou požáru byl výbuch chemikálií způsobený chováním majitele. Z naší jednotky se jeho likvidace zúčastnilo 5 členů.
 • 17.11. v nočních hodinách jsme likvidovali požár uskladněného dřeva v Libici Železnohorské ulici.
 • 21.11. jsme byli povoláni k požáru bytu v ulici na Valech. Po zjištění jeho skutečného rozsahu jsme byli operačním střediskem odvoláni během cesty zpět.
 • 26.11. v nočních hodinách vyjíždělo 5 členů jednotky k požáru elektroinstalace v jídelně firmy Losenka v Chotěboři.
 • Celkem od začátku roku evidujeme 11 událostí z toho jedno námětové cvičení, 3 technické pomoci a 7 požárů.
 • UM zakoupí ještě v tomto roce 2 nové dýchací přístroje zn. Drägger typ PPS 3000 objem lahve 6,8 l. Dále 2 zásahové přilby též zn. Drägger. Tato technika s kandahárovým upínáním přímo na přilbu umožňuje mnohem rychlejší nasazení masky což je jistě výhodou. Přístroj je přetlakový a práce s ním je oproti nepřetlakovému Saturnu na výrazně jiné úrovni. Dále bylo od HZS převedena jedna přenosná vysílačka typ Motorola, díky které se komunikace při zásahu ještě zlepší.

ČINNOST SBORU VE ZKRATCE

 • 22.-23.02. proběhla „VÝROČKA“ mladých hasičů opět ve škole v Malči.
 • 02.03.2013-Hasičský ples v zámku Štěpánov
 • 20.04.2013-Slavnostní členská schůze SDH Libice nad Doubravou ke 130. výročí založení hasičského sboru – jídelna učiliště Štěpánov
 • 30.04.2013-Tradiční pálení čarodějnic v areálu u rybníka ve spolupráci se ZŠ a MŠ Libice n/D
 • 04.05. – oblastní kolo hry PLAMEN (kategorie mladší, starší). Družstva SDH Libice mladší i starší obsadila shodně 1. místa a postoupila do okresního kola hra Plamen. (mladší 1., starší 1.)
 • diplom (04.05.2013) diplom (04.05.2013)
 • 15.05.2013-Český den proti rakovině – prodej žlutých kvítků družstvem mladých hasičů
 • 18.05. – Okresní kolo hry PLAMEN (kategorie mladší, starší), Havlíčkův Brod (mladší 4., starší 4.)
 • 25.05. – 26.05.2013-Oslavy výročí 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Libici nad Doubravou
 • SOBOTA 25. KVĚTNA 2013: 8.00 – okrsková soutěž v požárním sportu; 13.00 – ukázky zásahu profesionálních hasičů a Policie ČR; 14.30 – předvedení modelů techniky IZS; 15.30 – ukázka zásahu historické hasičské techniky; 16.30 – předvedení požárního útoku v provedení družstev libických hasičů všech věkových kategorií
 • NEDĚLE 26. KVĚTNA 2013: 13.00 – položení věnce k pomníku padlých; 13.10 – slavnostní průvod Libicí nad Doubravou, vystoupení mažoretek; 13.30 – vystoupení pěveckého souboru Doubravan z Chotěboře; 14. 00 – vystoupení hasičské dechové kapely Božejáci
 • 01.06. – 1. díl Havlíčkobrodského turné, Vepříkov (mladší 5., 15., starší 2., 3.)
 • 07.06.2013-Velká cena Železných hor v požárním útoku- muži, ženy- noční soutěž – hasičský areál u rybníka Doubravák v Libici n/D
 • 16.06. – 2. díl Havlíčkobrodského turné,, Kojetín (mladší 3., 4., starší 5., 17.)
 • 21.06. – Pohár města Chotěboř (mladší 1., starší 1.)
 • 12.-14.08. – Letní soustředění mladých hasičů, Kámen
 • 30.08. – 3. díl Havlíčkobrodského turné, VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR V POŽÁRNÍM ÚTOKU MLADÝCH HASIČŮ, Libice nad Doubravou (mladší 3., 11.,starší 2., 3.)
 • 08.09. – 4. díl Havlíčkobrodského turné, Ždírec nad Doubravou (mladší 1., 27., starší 4., 9.)
 • celkové hodnocení Havlíčkobrodského turné: MLADŠÍ A 3. místo, MLADŠÍ B 5. místo; STARŠÍ A 2. místo, STARŠÍ B 6. místo
 • 14.09. – HASIČSKÝ DEN, Havlíčkův Brod (mladší 4., starší 1.)
 • 21.09. – POHÁR VÍCEMISS, Víska (mladší 3., starší 1.)
 • 05.10. – Závod požární všestrannosti, Mírovka (mladší 3., starší 7.)
 • 14.12.2013-Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou – hostinec U Bambuchů

Zpět: Historie roku 2012

Přesunout se na začátek