HISTORIE 2014

ČINNOST A ZÁSAHY VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY ZA ROK 2014

Počet členů výjezdové jednotky v roce 2014 zůstal stejný a jednotka má 18 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Naše činnost se odvíjí od zásahů údržby techniky a vybavení a absolvování pravidelných odborných příprav. A nyní již k samotné činnosti:

 1. Na začátku měsíce ledna se provedly úpravy uložení dýchacích přístrojů na T 815 vzhledem k přechodu na přístroje Drägger.
 2. Dne 15. 02. a 22. 03. proběhla na stanicích v Chotěboři a Havlíčkově Brodě pravidelná COP velitelů a strojníků.
 3. 26. 03. prošly oba automobily pravidelnou technickou kontrolou.
 4. Dne 11. 05. jsme vyjížděli k požáru přístřešku v obci Maleč. Příčinou požáru byla nedbalost majitele při práci okolo včelstev.
 5. Dne 22. 05. jsme pomáhali při likvidaci požáru peletkovací linky v ZD Podmoklany. Na místě události jsme doplňovali ostatní cisternové vozy.
 6. O dva dny později v sobotu 24. 05. jsme v počtu 4 členů vyjížděli k požáru kůlny v obci Slavíkov. Příčinou požáru byla stejně jako v Malči nedbalost.
 7. 16. 06. jsme odstraňovali spadlý strom přes silnici pod Barovicemi a čistili komunikaci v délce 20 m.
 8. 16. 10. proběhlo v domě s pečovatelskou službou v obci Slavíkov námětové cvičení. Tématem cvičení byl hasební zásah v 1. NP a evakuace tělesně postižené osoby. Účast 9 členů jednotky.
 9. 23. 10. jsme vyjížděli k požáru nákladního automobilu naloženého kládami do Chotěboře, ulice 5. Května. Naše jednotka na místě zásahu nezasahovala a po domluvě s VZ se vrátila zpět na základnu.
 10. 26. 11. jsme v počtu 10 členů vyjížděli k požáru sklepa na Křemenici. Došlo k zahoření popela v plastové nádobě, který se naštěstí nerozšířil. Na místě byl proveden průzkum a následné odvětrání objektu.
 11. UM zakoupil v letošním roce 4 zásahové kabáty FIREMAN PATRIOT, 2 páry zásahové obuvi a 2 přilby zn. Drägger pro nositele dýchací techniky.

Tímto bych chtěl všem, kteří se do naší činnosti zapojili nebo nás v ní podpořili, poděkovat.

velitel výjezdové jednotky

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ
Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 39 dětí, další 2 budou teprve na jaře přihlášeny. Je nutné zdůraznit, že se tyto děti aktivně účastní činnosti, nejsou to v žádném případě papíroví členové. Je fajn, že mají o činnost, kterou jim nabízíme, takový zájem.

V loňském roce jsme se zapojili do, pro nás stěžejních, soutěží, jako je hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině, na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 4 787Kč.

V Malči jsme zahájili svoji novou sezónu. Náš program byl obohacen o prezentaci činnosti profesionálních hasičů, kterou zajistil, jak jinak, náš Jarda, tedy Jaromír Souček.

Nemusíme zdůrazňovat, že jarní příprava je velmi náročná nejen časově, ale i fyzicky. Když si spočítáte, že se u rybníka sejdeme třikrát do týdne, pracujeme se 4 družstvy, že jedna hadice je dlouhá 10 m, že jich je v útoku celkem 6 a že je pokaždé musíte smotat, po tréningu dát na sušák a zase z něj sundat. Kdo se tomuto kdy věnoval, ví, o čem mluvíme. A to dáváme stranou přenášení překážek na štafety, vyměřování drah a v neposlední řadě někdy i běh ve vysoké trávě. Jsme velmi pyšní na děti, které neremcají, když startují v dešti, vrhnou se klidně do bláta s takovým odhodláním, že se někdy až zatají dech. Nemáme u rybníka prostor bez výmolů, rovnou plochu, sestříhaný trávník, sprchy a nerezové splachovací záchody, ale věnujeme se 40 dětem, které jsou malými Libičáky a jsme přesvědčeni, že taková velká obec jako Libice, by jim přinejmenším měla projevit alespoň trochu pozornosti.

V obvodovém kole Hry Plamen ve Vísce mladší s velkým náskokem zvítězili, na okresním kole bylo toto družstvo na druhém místě. To je obrovský úspěch vykoupený pořádnou dřinou. Starší postoupili z druhé příčky a na okresním kole skončili na velice pěkném 6. místě.

Havlíčkobrodské turné mělo letos o jeden závod více oproti loňskému roku. Představili jsme se v Kameni, Sobíňově, Chotěboři, ve Veselém Žďáře, Nové Vsi u Světlé a Pohledu. Za Libici startovala vždy 4 družstva. Pouze v Nové Vsi u Světlé se zúčastnilo jen jedno družstvo mladších, bylo to totiž v neděli na libickou pouť. Tyto děti měly totiž velmi dobře našlápnuto v celkovém hodnocení. Každého z nich jsme se předem zeptali, zda vůbec chce jet, když jiní se už budou prohánět na kolotoči. Odpověď byla jednoznačná: „Určitě jedeme!“ Tak to je to, dámy a pánové, proč se věnujeme dětem! Smysl pro kolektiv, zodpovědnost, která často dospělým chybí. K celkovému hodnocení doplňuji konečné umístění mladší 3., 9., starší 17., 21. z přibližně 40 v každé kategorii. Z 5 startů jsme celkem třikrát v kategorii mladších měli nejrychlejší proud.

Hasičský den, bývalý pohár IZS, v Havlíčkově Brodě byl naším šťastným dnem. Ve svých kategoriích zvítězili jak mladší, tak starší. Na této akci byl přítomen i starosta obce, pan Venhauer. Škoda že si neudělal čas a dětem alespoň nepoděkoval. Starší vysoutěžili pobyt v hotelu v Přibyslavi, takže příští předvánoční víkend tam stráví, nebudou poprvé na hasičské akci spát ve stanu.

Závod požárnické všestrannosti v Mírovce absolvovalo za Libici celkem 6 družstev, tedy 30 dětí. Ti nejlepší se umístili na 4., a 3. příčce. Když zvážíme, že v každé kategorii startovalo přibližně 50 hlídek, je to pěkné. Hlavně nezklamali ti nejmenší, prvňáčci, druháčci, kteří si dresy za naše SDH navlíkli úplně poprvé. Snad se jim to líbilo a budou nás reprezentovat i nadále.

Celkem 28 dětí strávilo společný víkend v Přibyslavi. Přálo nám počasí, koupali jsme tak intenzivně, že jsme se domů dostali až tím nejpozdějším vlakem.

Velmi děkujeme všem vedoucím, paní Culkové za pomoc při sbírce Český den proti rakovině, paní Řípové a p. K. Sysrovi za pomoc při přípravě na soutěže. Bez pochopení rodičů, bez toho, aby vozili děti na soutěže, bychom toho příliš nezorganizovali.

vedoucí mladých hasičů

Přesunout se na začátek