HISTORIE 2015

ČINNOST A ZÁSAHY VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY ZA ROK 2015

V letošním roce nedošlo ve výjezdové jednotce k žádným personálním změnám a jednotka má v současné době 18 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Co se týče školení, daří se nám udržovat počty odborně způsobilých lidí na počtech, které požaduje HZS. 3 proškolené velitele, 4 strojníky, 6 nositelů dýchací techniky, 4 obsluhovatele motorových řetězových pil. Po několika letech, kdy se formáty školení měnily, máme nyní jasný řád odborných příprav a záleží pouze na nás, jak se mu přizpůsobíme. Zásahů bylo letošním roce méně než v jiných letech a přibývá různých technických záležitostí, což je celorepublikový trend.

A nyní již k samotné činnosti.

  • Na začátku roku byl ÚM zakoupen nový silnější kompresor ABAC typ NN 20 02 na doplňování T815 a v průběhu měsíce ledna byly provedeny práce na jeho uvedení do provozu
  • Dne 10. Ledna ve večerních hodinách jsme v počtu 4 lidí odstraňovali spadlý strom přes silnici mezi Kroměšínem a Hůrkou.
  • 26. ledna jsme byli povoláni do Chotěboře kde KOPIS obdržel upozornění na hustý černý dým z areálu Chotěbořských strojíren. Šlo o požár osobního automobilu, který zlikvidovala jednotka HZS Chotěboř a dobrovolné jednotky se vrátily po domluvě s VZ zpět na základny.
  • 24. března prošly oba automobily technickou prohlídkou.
  • 27.-28. Března proběhla na stanici v HB pravidelná COP velitelů v délce 16. Hodin.
  • 5. června během příprav na noční soutěž jsme vyjížděli do |Chotěboře, areálu firmy OSEVA ulice 5. Května. Událost byla planý poplach a jednotky byly vráceny zpět.
  • 30. srpna jsme vyjížděli k požáru lesa u Libické Lhotky. Na místě bylo nutné zlikvidovat ohniště a důkladně prolít prostor 10×10 m.
  • 19. září jsme odstraňovali spadlý strom na silnici u obce Chloumek, účast 3 členové jednotky.

Tímto je zpráva u konce a závěrem bych chtěl všem kteří se do naší činnosti zapojili, nebo nás v ní podporovali poděkovat.

Velitel výjezdové jednotky

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V ROCE 2015

Dovolte nám, abych vás v krátkosti seznámili s naší činností v uplynulém roce. Oddíl měl 49 členů, včetně dorostenců, a je nejpočetnějším v okrese Havlíčkův Brod. Velmi nás těší, že libické děti mají o hasičinu zájem, že se věnují činnostem, které probíhají právě tady u nás, v Libici.

V loňském roce jsme se soustředili na, pro nás stěžejní, soutěže, jako je hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině, na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 5 040,- Kč. Tato akce je už tak tradiční, že nám připadá, že kdybychom vám kytičky nenabídli, asi byste se divili, a to je moc fajn. Na podzim jsme se poprvé zapojili do celonárodní kampaně 72 hodin. Na přelomu července a srpna přes 30 dětí stanovalo ve Ždírci n/D v areálu tamějších hasičů.

Jak už jsme zmínili, jsme velmi početný oddíl, takže tomu byla uzpůsobena i příprava na obvodové kolo hry Plamen, startovala nám v kategorii mladších i starších dvě družstva, tj. celkem 38 dětí. Že to zvládly skvěle, jste mohli vidět tady u rybníka, kde se obvod pořádal. Ze 4 družstev postoupila 3 do okresního, kde v kategorii mladších obsadili 3. místo a stejně tak v kategorii starších družstvo A bylo 3., družstvo B mělo velkou smůlu, protože během soutěže se celkem 4 zranili, skončili 10. Tady bychom se ještě zastavili u složení reprezentujícího družstva mladších. Protože v den konání okresního kola probíhaly jazykové zkoušky, na okrese nás reprezentovali ti nejmladší, tedy ti méně zkušení. Vůbec nepřeháníme, když řekneme, že jsou skokany roku či největším objevem sezony a že jsme na ně víc než pyšní. Jak by ne, když někteří z nich chodili tehdy ještě posledním rokem do školky a stali se našimi členy na jaře.

Začátkem října 35 libických dětí startovalo v závodu požární všestrannosti ve Veselém Žďáře. Starším se nedařilo podle očekávání a budou muset hodně bojovat, aby se umístili na jaře, mladší byli 4.

Atmosféru Havlíčkobrodského turné jste mohli také zažít tady u nás u rybníka, kde se konal jeho první díl. Mohli jste tedy vidět, že je to soutěž, ve které se účastní v každé kategorii více než 30 družstev. Když tedy uvedeme, že naše A byla v kategorii mladších na 3. místě, v kategorii starších dokonce na místě 2., je to veliký úspěch. Neztratila se ale ani další družstva, také reprezentovala svou Libici vzorně. Pro představu ještě dodáme, že v každé kategorii jsme soutěžili se  3 družstvy. Prakticky to tedy znamenalo, najet s mašinou v úvodu závodu do prostoru příprav a potom ji nandávat, sundávat z plata, motat hadice, hlídat materiál, počítat děti,… Opět jsme byli jediný sbor, který umožnil takovému množství dětí se zúčastnit. Velké poděkování patří strojníkům, tedy Milanu Klepetkovi, Honzovi Řípovi a Karlu Sysrovi, ale stejně tak všem maminkám, tatínkům, kteří nás doprovázeli, svými auty dopravovali a hodně pomohli nejen s nářadím, ale i s dětmi, s jejich převlékáním,…Ono není jednoduché (možná v této době ani normální) strávit celý den na soutěži a pořád tahat mašinu či rovnat dresy. My však tuto podporu máme a velmi si jí vážíme.

Ještě bychom se závěrem zmínili o jedné akci. 10. října se 48 dětí a rodičů z Libice zapojilo do kampaně 72 hodin pro přírodu, lidi a místo, kde žijeme. Ve spolupráci se společností Obecní lesy a zeleň jsme uklízeli les v lokalitě Spálava. Moc děkujeme Zuzce Kovačkové, která se nám věnovala a slibujeme, že příště už žádnou hromadu nepostavíme na cestě. Tuto aktivitu hodnotíme jako velmi zdařilou, užili jsme si legraci a bylo za námi vidět i kus práce.

Závěrem chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří nám vytváří podmínky pro činnost. Především sboru, který nám zajišťuje materiál a stará se o areál u rybníka. Zároveň musím vyzvednout i spolupráci s fotbalovým týmem, jenž nám vyšel vstříc a domluvil termíny svých zápasů mimo naše soutěže.

vedoucí mladých hasičů

Přesunout se na začátek