HISTORIE 2016

ZPRÁVA VELITELE VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY ZA ROK 2016
V roce 2016 nebyly ve výjezdové jednotce žádné změny, ani co se týče počtu lidí nebo množství odborných příprav. Počet členů, kteří mají podepsanou smlouvu s UM, se ustálil na 18-ti a vzhledem k tomu, v jakém počtu vyjíždíme k zásahům se zdá být tento počet odpovídající. Pravdou však je, že zásahy v dopoledních hodinách, kdy jsou všichni v práci, jsou složité.

Tento problém má ale většina velitelů jednotek nejen na okrese HB. Zaměstnavatelé, kteří mají ve firmě dobrovolného hasiče z toho nic nemají, a že se toto řeší nebo bude řešit, slýcháme na školeních či velitelských dnech již delší dobu. Členové jednotky dojíždí za prací a to nám taky ztěžuje činnost. I přesto plníme požadavky HZS, lidé jezdí na odborné přípravy a mají snahu, když je potřeba přizpůsobí si svůj čas.

A nyní již k samotné činnosti

  • Výčet událostí začnu dvěma zásahy z loňského roku, které vzhledem k termínu výroční schůze nejsou v loňské zprávě zahrnuty. Šlo o požár kotelny v Chotěboři v Obolecké ulici 29. 12. a zahoření uhlí na Barovicích.
  • 19. ledna jsem se zúčastnil velitelského dne v HB. Účelem velitelského dne je upřesňování informací ohledně školení a veškeré činnosti mezi HZS a dobrovolnými jednotkami.
  • 12. března proběhla na stanici v HB COP velitelů. O týden později opět na stanici v HB absolvovali svou odbornou přípravu strojníci a ti letos prodlužovali svou odbornost na další pětiletý cyklus. 6. dubna následoval zátěžový test NDT. Je dobré, že termíny školení jsou v jarních měsících a kalendář termínů školení na r. 2017 máme již nyní.
  • 30. dubna jsme v počtu 9 lidí vyjížděli k požáru lesa mezi Malčí a Rušinovem. Šlo o zahoření hrabanky po pálení klestí.
  • 27. května jsme vyjížděli k požáru lesa v Chotěboři na Obolcích v místě za rybníkem Černík. Na místě jsme doplňovali cisternové vozy HZS Chotěboř. Zásah ztěžovalo to, že hořelo na dost nepřístupném místě.
  • 8. července jsme vyjížděli k požáru do Horních Lhotek. Událost byla vyhodnocena jako planý poplach a jednotka se po domluvě s VZ vrátila zpět na základnu.
  • 11. července jsme byli povoláni k požáru strniště naproti velkoskladu firmy COOP v Chotěboři.
  • 13. září jsme zasahovali u samoty Zastráň kde hořela u silnice suchá tráva. Požár zlikvidovala jednotka HZS Chotěboř a naše jednotka místo následně prolila pomocí otočné proudnice.
  • 27. září jsme vyjížděli k požáru lokomotivy na nádraží v Chotěboři.
  • 6. listopadu jsme byli povoláni k požáru v Chotěboři ulice Na Chmelnici. Jednotka na místě nezasahovala a vrátila se na základnu.

Tolik z činnosti. Závěrem bych ještě chtěl poděkovat těm, kteří se do činnosti zapojili nebo nás v ní podporovali.
Velitel výjezdové jednotky

Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2016

V oddíle pracovalo minulý rok 42 dětí. Jedná se o děti, které se aktivně zapojují do činnosti a velmi nás těší, jejich přístup jak k tréninku, tak k soutěžím. V letošním roce MH svou činnost zpestřili mnohými „nehasičskými“ aktivitami.

V březnu jsme navázali spolupráci s Gymnáziem Chotěboř a podpořili jejich akci „Sportuj a pomáhej“. Využili jsme posilovnu, horolezeckou stěnu i tělocvičnu. Velmi nás zasáhla zpráva o onemocnění Klárky z Bezděkova. Rozhodli jsme se rychle a butony s nápisem Pomáhám Klárce pak zdobily mnohé návštěvníky čarodějnic. Vybráno bylo celkem 11 870 Kč. Za 14 dní nabízeli MH žluté kytičky měsíčníku lékařského v rámci Českého dne proti rakovině a občané byli opět vstřícní a naše SDH zaslalo na účet Ligy proti rakovině 5 227 Kč. Starší děti si připravily v rámci programu čarodějnic i dvě hasičské disciplíny, rozdávaly za splnění fairtradové čokolády a lízátka. V srpnu 21 dětí strávilo 3 dny na soustředění, tentokráte v Uhelné Příbrami. První školní den vyrazilo 40 dětí z Libice vlakem do Jihlavy, ti mladší navštívili zábavní park Robinson, měli zdarma vstup. To byla odměna za vítězství v okresním kole hry Plamen. Ti starší pokračovali do Laser arény, kde si vychutnali laser game. Tento výlet se velmi líbil. Na začátku října MH v prostoru za kostelem sv. Jiljí rozvěsili na stromy výstavu upozorňující na náročnou výrobu bot v Bangladéši. 15.10. jsme se společně s rodiči zapojili do kampaně 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žijeme. I letos se sešlo hodně účastníků. Celkem 53 jich odjelo z Libice do lokality Chloumek, kde čistili les. Výčtem uvedených akcí by se mohlo zdát, že se mladí vzdali hasičiny, ale to není pravda, ta je pro ně stěžejní.

Přípravu začali výročkou v ZŠ Maleč, kde přespali z 28. na 29.1. Na obvodové kolo kry Plamen připravili 4 družstva, v každém bylo 9 dětí. V Malči tedy závodilo za Libici celkem 36 MH. Umístění bylo opět dobré, mladší i starší postoupili do okresního kola. Tady se rozhodně neztratili, starší byli 6. a mladší dokonce ve své kategorii zvítězili. To je veliký úspěch, vyhrát okresní kolo, když si uvědomíme, kolik družstev musíte porazit, abyste se mohli vůbec této úrovně zúčastnit a ještě zvítězit mezi těmi nejlepšími v okrese. HB turné bylo zahájeno v Libici. Naši se neztratili a medaile na krku zářily. Dařilo se i v Chotěboři, Bezděkově, Nové Vsi u Světlé, Kameni i Pohledu. Z každých závodů si naše družstva odvážela medaile. V kategorii mladších jsme byli 3., 5. a 14., v kategorii starších 4., 13. a 15. místo. Je třeba připomenout, že v každé kategorii bylo kolem 35 družstev. O dobré připravenosti svědčí i to, že z 35 startů jsme pouze dvakrát udělali takovou chybu, že jsme byli diskvalifikováni. HB turné jsme absolvovali se 6 družstvy, což je v okrese rarita. 1.10. jsme v Habrech se 6 družstvy, tedy 30 dětmi absolvovali závod požární všestrannosti. Na jaře ji doplní štafety a útok.

Přípravu velmi usnadnilo vybudování přípojky vody do kádě. Poděkování patří všem rodičům za podporu a trpělivost, se kterou s námi absolvují závody, vozí na ně děti a zapojují se i do přípravy. Poděkování patří i fotbalovému klubu, na termínech soutěží vždy dohodnou předem a vychází si vstříc.

vedoucí mladých hasičů

Přesunout se na začátek