HISTORIE 2017

Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2017

Počet členů jednotky v roce 2017 zůstal stejný a jednotka má v současné době 18 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s UM. Personální obměně jednotky dochází pouze v případě, když někdo ukončí činnost v jednotce. Členové jednotky absolvují předepsané zdravotní prohlídky, školení potřebná k udržení odborností. Nyní již k samotné činnosti:

  • 19 ledna jsem se zúčastnil velitelského dne v H. B., kde velitelé jednotek byli seznámeni s informacemi ohledně školení a činnosti pro letošní rok.
  • 25 ledna jsme vyjížděli k požáru r. d. v Chotěboři ul. ČSL armády.
  • Březen je jako tradičně měsíc, kdy probíhají v H. B. odborné přípravy pro udržení odborností.
  • 28. 3. jsme vyjížděli k požáru do Předboře. Událost byla planý poplach.
  • Dne 30. 3. jsme vyjížděli k požáru do Chotěboře ul. Krále Jana. Po zjištění skutečného rozsahu události byla jednotka odvolána zpět na základnu.
  • Dne 1. 4. jsme byli povoláni k požáru r. d. do Nejepína. Ještě téhož dne jsme zasahovali při likvidaci požáru lesa u obce Nový Dvůr.
  • 27 května ve večerních hodinách jsme vyjížděli k požáru bytu v Chotěboři ul. Kosmonautů. Požár vznikl nedbalostí majitele od kuchyňské linky.
  • 22. 6. jsme po silné vichřici odstraňovali spadlé stromy ze silnic v Chotěboři ul. Riegrova, ul. Partyzánská a poté ještě u obce Dobkov.
  • Dne 29. 10. další silný vítr opět napáchal velké škody. Naše jednotka odstraňovala stromy ze silnice u Lhůty, pod Kroměšínem a v Bezlejově a u obce Klokočov.

Závěrem poděkoval těm, kteří se do jmenovaných zásahů zapojili, nebo je jinak podporovali.

Velitel výjezdové jednotky

Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2017

V oddíle pracovalo minulý rok 44 dětí, 10 z nich v tomto novém soutěžním období spadne svým věkem do kategorie dorostu, 11 je v kategorii mladších, zbytek, tedy 23 pak v kategorii starších.

Základ naší činnosti tvoří samozřejmě hasičský sport. Jen mně dovolte poznámku, že je to skutečně sport, děti skutečně musí být fyzicky připravené, musí být rychlé, zručné a respektovat pravidla.  Jarní část naší stěžejní soutěže, tedy hra Plamen, proběhla v Chotěboři. Sbor a Libici reprezentovala 3 družstva, což bylo 28 dětí, 2 jsme půjčili Bezděkovu. Byl to pro nás velmi zdařilý závod, protože všichni skončili do 3. místa, všichni měli na krku medaili a všichni postoupili do okresního kola. Zde se nám nedařilo podle představ, neobhájili jsme zlato z loňska, ale také jsme neudělali žádnou ostudu.

Prestižním pro nás bylo, stejně jako vloni, havlíčkobrodské turné. Letos mělo turné 5 částí, povětšinou relativně daleko od Libice – zahájeno bylo v Herálci, následovala Věž, Nová Ves u Světlé, na podzim pak Ždírec nad Doubravou a ukončení proběhlo v Habrech. Na všechny závody jsme se dostavili s 5 družstvy, máme za sebou tedy 25 startů a až na 3 neplatné pokusy, z toho se jednou jednalo o předčasný start, jsme podávali vyrovnané výkony. Mladší dokonce při závěrečné bilanci přišli velmi těsně o zlatou medaili, druhé družstvo mladších skončilo na 17. příčce a starší se skvěle seřadili za sebou na 7., 8. a 9. místě, a to z celkového počtu cca 35 družstev v každé kategorii. To dokazuje nejen skvělou přípravu, ale i potenciál našich dětí. V tento moment musím také připomenout, že závody ve Ždírci probíhaly na libickou pouť, přesto je děti nevynechaly. Toho si skutečně vážíme. Sezónu jsme ukončili účastí na poháru v Rozsochatci a opět s medailemi na krku, mladší 1., starší 2.

Pro celkový přehled nesmíme ale vynechat „nesportovní“ aktivity našich mladých hasičů. Na konto Ligy proti rakovině jsme díky vám zaslali 5 052,- Kč, pomáhali jsme s realizací dětského programu na čarodějnice, zapojili jsme se do projektu 72 dobrovolnických prací a společně s rodiči (bylo nás celkem 48) a ve spolupráci se společností Obecní lesy a zeleň jsme sázeli stromky pod Barovicemi. Další tradiční a velmi oblíbenou akcí je výročka ve škole v Malči. Letos jsme po dlouhé době přesunuli soustředění z letních prázdnin na podzim. Využili jsme možnosti ubytování ve škole na Štěpánově a ve dnech 30. září až 1. října jsme se zde zaměřili na přípravu podzimního kola soutěže Plamen, tedy na disciplíny branného závodu. Asi se to vyplatilo, protože mladší obsadili 2. příčku, přičemž ta 1. jim utekla o 10 sekund, další družstvo mladších bylo na 25. místě, starší byli také skvělí. V konkurenci 58 družstev obsadili 6., 7. 32. pozici. Pro úplnost dodávám, že sbor a Libici reprezentovalo na tomto závodě 25 dětí.

Máme zájem, aby činnost mladých hasičů byla i do budoucna zajištěna, aby byla perspektivní, proto se na podzim 6 našich členů zúčastnilo školení a získalo kvalifikaci vedoucího mladých hasičů.

Ze zprávy je vidět, že naše činnost je nejen sportovně úspěšná, ale i rozmanitá a samozřejmě organizačně i časově náročná. Nese velké nároky na děti, vedoucí, ale i na rodiče, kteří musí často podřizovat své rodinné plány tak, aby jejich dítě mohlo jet na závody. Je nutné mít v pořádku techniku, nářadí a vůbec je nutné mít podporu od mnoha dalších lidí. Tradičně nám pomáhá paní Dáša Culková se sbírkou Český den proti rakovině, paní Zuzana Kovačková při realizaci akce 72 hodin, už několik sezón s námi téměř na všechny závody jezdí paní Zuzana Bačkovská, vozí sebou strašně dobré koláče a na Štěpánově nám skvěle vařila, letos se na zdravotní přípravě dětí podílela paní Andrea Pleskačová, vedení fotbalového klubu s námi slaďuje termíny soutěží, a kdybych tady měla vyjmenovat všechny, kteří nám pomáhají s dopravou na soutěže a malými drobnostmi a vůbec slušným jednáním, tak by to trvalo hodně dlouho. Věřte, že jsme této podpoře velmi rádi a že si jí vážíme. Tak snad aby to vydrželo!

vedoucí mladých hasičů

Zpráva o činnosti družstva žen v roce 2017

Protože někteří z nás museli opustit řady mladých hasičů, rozhodli jsme se soutěžení nevzdat. Abychom mohli vytvořit družstvo žen, museli jsme si půjčit pár dívek z dětského družstva. Tréninky jsme tedy museli přizpůsobovat těm dětským. První soutěže jsme se zúčastnili 13. 5. na Chloumku, kde se letos konala soutěž okrsková. My jsme skončili na 2. místě. Po našem prvním velkém úspěchu jsme se rozhodli pro další soutěž. 27. 5. jsme se vydali na Pohár města Chotěboř, kde jsme získali 3. místo. Další soutěž jsme nemohli vynechat. Byla to Velká cena Železných hor u nás v Libici, ale tady se nám zrovna nedařilo. Z 11 družstev jsme skončili na I O. místě. Po prvním neúspěchu jsme to však nevzdali. Po prázdninách 16. 9. jsme ukončili hasičskou sezónu v Rozsochatci na soutěži O pohár starosty obce, kde jsme obsadili 2. místo. Ze 4 soutěží jsme přispěli 3 poháry do naší velké hasičské sbírky poháru. Po zhodnocení naší 1. sezóny bychom rádi pokračovali i v těch dalších. Na závěr bych chtěla poděkovat celému družstvu a všem, kteří se účastní našich tréninků a jezdí s námi na soutěže.

Družstvo žen

Přesunout se na začátek